Bohaterowie literaccy swoim postępowaniem pokazują wartość dobra. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia, W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wszyscy trzej trafili później do Kedywu, gdzie powierzano im już dużo poważniejsze zadania, przede wszystkim dostali ostrą broń do ręki, więc mogli zginąć w czasie każdej akcji. Wszyscy za swoją działalność zapłacili życiem, czym udowodnili, że dobro – w tym przypadku wyświadczane wobec rodaków i ojczyzny – jest bezcenne. Jego wartość jest dużo większa niż wartość życia pojedynczego człowieka. Potwierdza tę tezę zresztą tytuł powieści Kamińskiego zapożyczony z wiersza Juliusza Słowackiego. Wieszcz mówi w nim o tym, że kiedy przychodzi potrzeba, należy być w stanie iść w bój za ojczyznę, nawet jeśli jest się pewnym własnej porażki i śmierci. 

Powyższe przykłady pokazują, że bohaterowie literaccy jak najbardziej są w stanie nam uświadomić jak wielką wartość ma dobro. Czy mamy do czynienia ze światem starożytnego Rzymu, czy z realiami wciąż niedawnej II wojny światowej – w każdej sytuacji to my wybieramy jaką postawę przyjmiemy. Możemy się podporządkować dziejącemu się wokół nas złu, ale możemy też przeciwstawić mu się za wszelką cenę, dzięki czemu zostaniemy bohaterami i dowiedziemy, że dobro było dla nas zawsze wartością najcenniejszą. 

Dodaj komentarz