Co jest grzechem? Główne grzechy w kościele katolickim

Autor: Anna Morawska

Grzechy w wierze katolickiej występują pod różnymi postaciami oraz mają różne wagi. Są grzechy ciężkie i lekkie, a każdy z nich ma swój własny ciężar i konsekwencje. Oto spojrzenie na różne rodzaje grzechów w wierze katolickiej i ich znaczenie dla tych, którzy je popełniają.

Siedem grzechów głównych

Są to „grzechy główne”, które wszyscy znają, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I komunii świętej. Można powiedzieć, że są najgorszymi z najgorszych i pociągają za sobą poważne konsekwencje dla tych, którzy je popełniają. Siedem grzechów głównych to:
grzech pychy,
– grzech chciwości,
– grzech nieczystości,
– grzech zazdrości,
– nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
– grzech gniewu,
– grzech lenistwa,
Każdy z nich niesie ze sobą własny zestaw pokus i wyzwań, które trzeba pokonać, by się im oprzeć.

Pierwszy z nich, pycha jest grzechem, z którym wielu ludzi zmaga się każdego dnia. Jest to nadmierna miłość do samego siebie i może przejawiać się we wszystkim, od arogancji po samolubstwie.
Chciwość, czyli nienasycone pragnienie posiadania większej ilości dóbr materialnych niż potrzeba, jest dość powszechna we współczesnym społeczeństwie.

Nieczystość polega na nieutrzymaniu dziewictwa do ślubu, może się również objawiać samymi nieczystymi myślami względem drugiej osoby lub samego siebie.

Zazdrość to pożądanie czegoś, co ma druga osoba, a czego sami nie mamy, często wiąże się z gniewem lub odrazą do właśnie tej osoby, ponieważ ma ona więcej niż my.

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to nadużywanie jedzenia i picia, pomimo braku głodu bądź pragnienia.

Gniew to silne negatywne uczucia skierowane na inną osobę.

Lenistwo to zaniedbanie obowiązku lub nawyk bycia leniwym.

Cztery mniejsze grzechy, tzw. grzechy lekkie bądź powszednie

Chociaż te grzechy nie są tak ciężkie i poważne jak siedem grzechów głównych, nadal ważne jest, aby ludzie byli ich świadomi. Cztery mniejsze grzechy to:
– brak szacunku;
– nienawiść;
– nieuprzejmość;
– wulgarny język;
Każde z nich jest innym swego rodzaju wykroczeniem, które może spowodować podziały w społeczeństwie – a nawet w rodzinie – jeśli zostanie pozostawione bez kontroli.

Brak szacunku to każda forma niegrzeczności lub zniewagi skierowanej na inną osobę. Może to obejmować obelgi werbalne przez telefon lub online, a także fizyczne znęcanie się nad kimś innym.

Nienawiść jest znacznie poważniejszym grzechem, niż mogłoby się wydawać. To nie tylko nielubienie kogoś; w rzeczywistości jest to intensywna i namiętna niechęć do czegoś lub kogoś.

Nieuprzejmość to po prostu bycie niegrzecznym lub nieuprzejmym dla innych. Niezależnie od tego, czy oznacza to wcięcie się w kolejce, czy trąbienie klaksonem samochodowym w kogoś, kto nie poruszał się wystarczająco szybko, to wszystko jest uważane za nieuprzejmość.

Wreszcie, zły język jest grzechem, który większość osób popełnia w pewnym momencie swojego życia. Wulgarny język to dowolna forma mowy lub pisania, której celem jest obraza lub zdenerwowanie kogoś innego. Może to obejmować przekleństwa, rasistowskie obelgi i inne obraźliwe określenia.

Siedem cnót niebieskich, bądź cnót głównych

Podobnie jak siedem grzechów głównych, cnoty te są również częścią wiary katolickiej. Nie są one tak dobrze znane jak grzechy, ale są tak samo ważne, ponieważ pomagają nam prowadzić bardziej cnotliwe życie. Siedem cnót niebieskich to:
– pokora;
– hojność;
– czystość;
– miłość;
– umiarkowanie;
– cierpliwość;
– gorliwość i pracowitość;

Każda z nich jest podstawową cnotą, którą powinni praktykować ci, którzy chcą wieść prawdziwie szczęśliwe życie.

Dodaj komentarz