Historia Abrahama – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
 1. Bóg ukazuje się Abrahamowi i nakazuje mu udanie się do Kanaanu.
 2. Abraham z żoną, ojcem i kuzynem, Lotem, wyrusza w długą drogę i podróżuje, aż trafia w wyznaczone miejsce.
 3. Bóg powierza wybraną ziemię Abrahamowi i jego potomstwu, które ma stać się wielkim i potężnym narodem. 
 4. Dotąd bezpłodna żona Abrahama, Saraj, w podeszłym wieku zachodzi w ciążę i rodzi syna, Izaaka. 
 5. Bóg poprzez anioła rozkazuje Abrahamowi złożyć swojego upragnionego syna w ofierze. 
 6. Abraham udaje się z Izaakiem w podróż.
 7. Abraham przygotowuje miejsce złożenia ofiary na wzgórzu, zbiera drewno, buduje ołtarz, a na końcu krępuje chłopca. 
 8. Abraham unosi nóż, by dokonać morderstwa i zostaje powstrzymany przez anioła bożego. 
 9. Anioł przekazuje Abrahamowi, że Bóg sprawdził jego wiarę i ją docenił.
 10. Bóg zawiera przymierze pomiędzy sobą i Abrahamem, które dotyczy potomstwa Abrahama, czyli całego narodu żydowskiego. 
 11. Abraham odnajduje na wzgórzu baranka zaplątanego w ciernie i to właśnie z niego wraz z Izaakiem składa ofiarę swojemu Bogu. 
 12. Abraham umiera mając sto siedemdziesiąt pięć lat. 

Dodaj komentarz