Czy Kordian zasługuje na miano arcydzieła literatury polskiej? Odpowiedź uzasadnij

Autor: Grzegorz Paczkowski

Moim zdaniem, dramat Juliusza Słowackiego pt. Kordian, zdecydowanie zasługuje na miano arcydzieła literatury polskiej. Dzieło to bowiem nie jest jedynie pięknym wytworem wyobraźni artystycznej autora. Dramat ten to dzieło zaangażowane, stworzone po to, by uświadomić pewne kwestie ludziom swojego czasu, by spróbować zmienić pewne konkretne rzeczy w społeczeństwie polskim. Kordian miał pokazać to, w jak nieudolny sposób Polacy dążą do odzyskania niepodległości swojego kraju. Juliusz Słowacki mistrzowsko posługuje się językiem literackim, mową wiązaną, by precyzyjnie i zrozumiale nazwać pewne zjawiska, które jego zdaniem należałoby wyrugować z myślenia Polaków XIX wieku, by ci mogli pracować na rzecz wolności ojczyzny dużo efektywniej niż dotąd.  

Kordian zasługuje na najwyższe miejsce na bibliotecznych półkach również dlatego, że jest to jedno z najbardziej charakterystycznych dzieł literatury romantycznej, jakich doczekała się polska literatura. W Kordianie odnaleźć możemy wszystkie najpopularniejsze tropy literackie, jakimi posługiwali się najwięksi twórcy europejscy tamtego czasu: Byron, Puszkin, Goethe. Słowacki w mistrzowski sposób przeniósł wszystkie te schematy do swojego dzieła, a przy okazji zakorzenił je w realiach polskich, co nadało dziełu bardzo oryginalny wydźwięk. Kwestia wolności w Polsce od bardzo wielu wieków pozostaje kwestią drażliwą, jednak musimy nauczyć się mówić o niej w sposób twórczy, spójny i precyzyjny. Juliusz Słowacki robił to już dwieście lat temu. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na język dzieła. Język mistrzowski, jasny, piękny, mówiący dokładnie to, co autor ma nam, czytelnikom, do przekazania. Dramat romantyczny, pozbawiony schematyczności oraz jasnych wyznaczników formalnych, stanowił niezwykle trudną technicznie formę wypowiedzi artystycznej, dlatego czytając Kordiana warto zwrócić uwagę nie tylko na jego wydźwięk polityczny, społeczny i historyczny, lecz także na walory czysto poetyckie. 

Kordian Juliusza Słowackiego zdecydowanie zasługuje na miano arcydzieła literatury, w dodatku literatury nie tylko polskiej, lecz także europejskiej, a kto wie, czy nawet nie światowej. 

Dodaj komentarz