Doktor Richard – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Doktor Richard to jeden z drugoplanowych bohaterów Dżumy Alberta Camusa, o tyle ciekawy, że reprezentujący (tak jak zresztą główny bohater) zawód lekarza – szczególnie istotny w czasie rozgrywającej się na kartach powieści epidemii. 

Doktor Richard był w Oranie postacią znaną i szanowaną, cieszył się uznaniem i respektem zwłaszcza w środowisku lekarskim. Znalazło to odzwierciedlenie w powierzeniu mu funkcji przewodniczącego syndykatu lekarskiego działającego na terenie miasta. Właśnie do doktora Richarda zwraca się doktor Bernard Rieux w pierwszych dniach epidemii, żeby poinformować go o swoim podejrzeniu, że chorobą, z którą przychodzi im się mierzyć jest właśnie dżuma. Doktor RIchard z początku nie chciał dawać wiary tak dalece posuniętym podejrzeniom, uważał, że Rieux przesadza i panikuje. Zmienił podejście dopiero, kiedy w wyniku choroby poniosło śmierć kilka setek osób. Wówczas uwierzył głównemu bohaterowi i powziął stosowne działania, w które zresztą sam się zaangażował. Doktor Richard poniósł śmierć w wyniku zarażenia się dżumą pod sam koniec epidemii. Wtedy, kiedy władze Oranu wycofywały się z kolejnych obostrzeń i zapowiedziano nieodległy powrót do normalności. Był to moment, kiedy dżuma objawiała się już dużo rzadziej niż wcześniej, ale potrafiła mieć bardzo intensywny przebieg i uśmiercać ludzi w bardzo szybkim tempie. Właśnie temu ostatniemu miotowi choroby uległ doktor Richard, którego śmierć w takim momencie ma wymiar niemalże symboliczny. 

Dodaj komentarz