Fejdippides – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Fejdippides jest jednym z głównych bohaterów komedii Arystofanesa pt. Chmury. Jest to przedstawiciel ateńskiej młodzieży, w którego charakter pragnął autor włożyć wszelkie niepokojące go symptomy, które dostrzegał u młodego pokolenia, którego zresztą był przeciwnikiem. Arystofanes bardzo dużo bowiem uwagi, również w Chmurach, poświęcił wyrażaniu opinii, według których, poprzednie pokolenia były wychowane dużo lepiej. 

Fejdippides jest człowiekiem młodym, nieodpowiedzialnym, beztroskim i lekkomyślnym, a także niezdającym sobie sprawy z powinności ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Właśnie te cechy stają się przyczyną całej historii opisanej przez Arystofanesa w Chmurach. Otóż Fejdippides charakteryzuje się ogromną słabością do wyścigów konnych, jednak jego pasja jest odwrotnie proporcjonalna do jego szczęścia. Ciągle przegrywa, przez co musi się ciągle zapożyczać, przez co z kolei zaciąga olejne długi na swojego ojca. W dodatku kiedy jego rodzic, Strepsjades proponuje mu pójście do szkoły Sokratesa, by dzięki pobranym tam naukom wymigać się od długów, ten odmawia, uważając taki ruch za hańbiący. W końcu jednak udaje mu się zostać przekonanym do rozpoczęcia nauki u Sokratesa, co stanowi o jego niekonsekwencji oraz słabości do tanich sztuczek oratorskich, którymi przekonał go ojciec. 

Po opuszczeniu marzycielni, Fejdippides staje się zupełnie innym człowiekiem. Choć jego wygląd znacznie się pogorszył, jego umysł rzeczywiście wzniósł się na wyżyny, co jednak spowodowało, że młodzieniec stał się wyniosły, zarozumiały, arogancki, przekonany o swojej wyższości nad innymi, pewny, że dzięki wyuczonym w szkole sztuczkom jest w stanie osiągnąć wszystko, choćby w nieuczciwy sposób. Wydaje mu się, że cały świat leży u jego stóp, a całe życie da się podporządkować sobie, jeśli tylko użyje się do tego odpowiednich słów i sformułowań. W porywie pychy bije własnego ojca, kiedy ten nie zgadza się z nim w kwestii gustów literackich. Jest ponadto na tyle arogancki, że stara się przekonać pobitego, że miał pełne prawo do użycia przemocy. Okazuje się więc Fejdippdes człowiekiem słabym psychicznie, którego przerosła świadomość posiadania najmniejszej nawet przewagi nad innymi, którą zresztą od razu zaczął wykorzystywać w negatywny sposób. Fejdippides jest przestawiony w zdecydowanie złym świetle jako człowiek o miałkim charakterze, nietrzymający się żadnych zasad i nie szanujący żadnych wartości, włącznie z najbardziej brutalnym okazaniem braku szacunku własnemu ojcu.  

Dodaj komentarz