Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wokulski jako wybitny przedsiębiorca chciał założyć spółkę handlową z Rosją, czym stworzyły wiele miejsc pracy i wprowadziłby w obrót dużo pieniędzy. Został jednak posądzony o zdradę ojczyzny, odwróciła się od niego bierna arystokracja, która nie chciała ryzykować utratą fortun, pomysł upadł. Również w życiu prywatnym nie powodziło się Wokulskiemu – miłość do Izabeli Łęckiej kosztowało go mnóstwo czasu, energii i nerwów, a w końcu doprowadziła do próby samobójczej i wycofania się z życia społecznego. Nikt więc nie zauważył dobroczynnego potencjału, jaki Stanisław Wokulski miał w sobie i nie podziękowano mu ani słowem za zaangażowanie w sprawy nie tylko społeczne, lecz i prywatne tych ludzi, którzy tego najbardziej potrzebowali. 

Dobroczyńcy ludzkości rzadko kiedy doczekują się wdzięczności. Są ludźmi patrzącymi śmiało w przyszłość, więc większość ludzi nie rozumie ich poczynań, mimo że właśnie dzięki nim w końcu żyje się im lepiej. Ludzie tacy są więc skazani na to, że wdzięczne im będą dopiero przyszłe pokolenia. 

Dodaj komentarz