Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Współcześnie nie przywiązujemy już aż tak wielkiej wagi do religii. Odciska to swój ślad w literaturze. Dżuma Alberta Camusa opowiada o fikcyjnym mieście, Oranie, dotkniętym epidemią tytułowej zarazy. W cierpieniu ludzi dotkniętych chorobą oraz w poświęceniu tych, którzy starają się pomóc, nie ma strachu przed Bogiem. Widząc ogrom cierpienia ludzkiego, trudno było wierzyć w miłosierdzie boskie. Nawet duchowny, ojciec Paneloux, który na początku epidemii grzmiał z ambony, że dżuma jest karą bożą za niewystarczającą pobożność mieszkańców Oranu, widząc okropną śmierć młodego chłopaka, zmienił się i zamiast ograniczać się do modlitwy, włączył się do praktycznej pomocy. 

Powyższe przykłady skupiają się na tym, jak w rozmaitych epokach ludzie rozumieli Boga, wiarę, religię. To jedna z najbardziej fundamentalnych części życia ludzkiego w kwestii zmian, jakie zachodzą w jego patrzeniu na rzeczywistość i odbieraniu jej. Na tym przykładzie widać dobrze, czym różnimy się od swoich przodków. Warto też zastanowić się jak literatura opisze człowieka i jego świat wewnętrzny w przyszłości. 

Dodaj komentarz