Każdy człowiek zmaga się z losem. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, jakie postawy wobec przeciwności losu przyjmowali wybrani przez Ciebie bohaterowie literaccy.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Każdy z nas zmaga się w życiu z pewnymi trudnościami, przeciwnościami. Życie nie należy do rzeczy łatwych, a chwile szczęścia, odpoczynku i beztroski to raczej sprawy incydentalne. Ważne, by znaleźć własną drogę radzenia sobie z dylematami, wątpliwościami i problemami. Wiele takich dróg możemy odnaleźć w literaturze. 

Pierwszym moim przykładem jest Andrzej Kmicic, bohater Potopu Henryka Sienkiewicza. W wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności oraz intryg księcia Radziwiłła, został on wplątany z zdradę ojczyzny w czasie tytułowego potopu szwedzkiego. Wyklęło go całe środowisko szlacheckie, a przede wszystkim znienawidziła go ukochana Oleńka Billewiczówna.

Kmicic zmagał się z samym sobą, był rozerwany pomiędzy lojalnością wobec księcia, przysięgą na Boga, służbą ojczyźnie oraz własną warcholską naturą. Ilość trudności, które postawił przed nim los, przytłoczyłaby niejednego. On jednak postanowił postawić się przeciwnościom losu i odzyskać dobre imię za wszelką cenę, a dokonał tylko dzięki swojej silnej woli, dyscyplinie i ogromnej i ciężkiej pracy. Wziął udział w obronie Jasnej Góry, gdzie wsławił się wielkim męstwem i omal nie przypłacił tego życiem. Później służył królowi, wypełniał jego rozkazy i chronił go. Ostatecznie został zrehabilitowany, odzyskał sławę oraz miłość Oleńki. Wszystko dzięki sile charakteru, która nie pozwoliła mu się poddać w trudnym momencie. 

Innym przykładem takiej siły może być Stanisław Wokulski, główny bohater Lalki Bolesława Prusa. Jemu również los nie szczędził trudności. Urodził się w biednej rodzinie i od dziecka musiał pracować, by zarobić na edukację. Pracując i ucząc się jednocześnie musiał znosić docinki mniej ambitnych kolegów, którzy próbowali dogryzać mu z zazdrości. Kiedy pokonał te trudności, wybuchło powstanie, w którym z poczucia patriotycznego obowiązku wziął udział. Został za to zesłany na Syberię, lecz wbrew przewidywaniom wrócił z niej jeszcze twardszy i zmotywowany do działania. W niedługim czasie został właścicielem sklepu galanteryjnego i rozpoczął gromadzenie fortuny.

Jedyną rzeczą, jaka nie powiodła się Wokulskiemu, było zdobycie serca Izabeli Łęckiej, lecz była to też jedyna kwestia, w której w grę wchodziły uczucia i emocje innego człowieka, nad którymi nie sposób zapanować. Wokulski wyjechał nawet na wojnę, by tam prowadzić interesy i zdobyć fortunę większą od niejednego arystokraty w Polsce. Wszystko po to, by wkupić się w łaski ukochanej. Wokulskim przez całe życie kierowało mocne poczucie, że nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma przeciwności, których nie dałoby się pokonać, jeśli bardzo się tego pragnie i jest się gotowym do ciężkiej pracy. 

Powyższe przykłady dowodzą, że najlepszym rozwiązaniem na wszelkie życiowe trudności, jest odnalezienie w sobie siły, motywacji i ambicji, która pomoże nam przetrwać trudny czas. Wszystkie problemy kiedyś przemijają, wcześniej, lub później. Często nie jest to zależne od nas. W pełni od nas zależne jest natomiast to, jak podejdziemy do tych problemów oraz jak szybko będziemy potrafili je zwalczyć. 

Dodaj komentarz