Kleant – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Kleant to postać pochodząca ze sztuki Moliera, pt. Skąpiec. Jest to syn głównego bohatera, Harpagona, tytułowego skąpca, oraz bratem Elizy.

Charakterystyka Kleanta

Kleant jest człowiekiem młodym, charakteryzującym się cechami diametralnie różnymi od tych, które reprezentował jego ojciec. Kleant nie jest zapatrzony w pieniądze, nie jest snobem, chciwcem ani skąpcem. Wręcz przeciwnie – ma dobre serce, radość sprawia mu pomaganie innym. Jest człowiekiem wrażliwym, czułym na niedostatek w życiu drugiego człowieka. Nie wstydzi się tego, dostrzega w tej cesze swoją wartość. 

Jest szaleńczo  zakochany w Mariannie, co automatycznie stawia go w kontrze wobec ojca, nie po raz pierwszy zresztą. On jednak rzeczywiście kocha dziewczynę, w przeciwieństwie do Harpagona, któremu Marianna owszem, podoba się, lecz najbardziej interesuje go jej ogromny posag, który miałaby wnieść do domu małżonka. Kleant jest uczciwy, lecz jego uczciwość pozostaje bezsilna w starciu z ojcem, dla którego nie istnieją żadne zasady oprócz zasad pieniądza. Stosunek Kleanta do Harpagona jest w ogóle dosyć skomplikowany jak na relację syna z ojcem. Młodzieniec okazuje bowiem Harpagonowi wiele szacunku i potrafi się przed nim uniżyć, kiedy wymaga tego sytuacja. Kiedy jednak Harpagon ewidentnie nadużywa swojego rodzicielskiego autorytetu, Kleant potrafi postawić granicę i sprzeciwić mu się. Pod koniec dramatu posuwa się nawet do szantażowania ojca odebraniem mu jego drogocennej szkatuły. Czyni to jednak ze względu na miłość do Marianny, którą Harpagon pragnął mu odebrać. Kleant jest dodatkowo inteligentny i dosyć trzeźwo patrzy na rzeczywistość, twardo stąpa po ziemi. Jest zdeterminowany oraz dosyć sprytny, co pokazuje w obchodzeniu kolejnych trudności wywołanych w swojej rodzinie przez chorobliwy stosunek ojca do pieniędzy. 

Kleant jest w dramacie Moliera postacią zdecydowanie pozytywną. Przez fakt skonfrontowania go z bohaterem podłym i zdecydowanie negatywnym, jakim jest Harpagon, Kleant zyskuje w oczach odbiorcy jeszcze bardziej. Ostatecznie udaje mu się „pokonać” ojca, jednak nawet to czyni on nie ze zwykłej chęci postawienia na swoim, lecz w walce o dobro wyższe – miłość Marianny, która nie odnalazłaby szczęście u boku Harpagona. Kleant doświadczył w życiu wielu niedogodności przez swojego ojca, dlatego tym większy szacunek powinien budzić fakt, że nie pozwolił się zepsuć i zniewolić jego obsesjami. 

Dodaj komentarz