Eliza – charakterystyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Eliza jest jedną z głównych bohaterek dramatu Moliera, pt. Skąpiec. Jest córką Harpagona oraz siostrą Kleanta.

Charakterystyka Elizy

Eliza to dziewczyna o dobrym sercu, co budzi podziw, jeśli weźmie się pod uwagę warunki, w których przyszło jej dojrzewać, a które zdominowane były przez chorobliwą chciwość jej ojca. Eliza jest bardzo uczuciowa, choć niezbyt pewna siebie. Nie potrafi wyraziście sprzeciwić się ojcu, a kiedy w końcu to robi, okazuje się, że w dyskusji zjadają ją nerwy i nie potrafi jasno i twardo wyłożyć swoich racji. 

Eliza jest osobą bardzo mocno podporządkowaną ojcu i jego woli. Była wychowywana w duchu braku sprzeciwu i bezwzględnego posłuszeństwa wobec swojego ojca, co niestety zaowocowało w dorosłym życiu tym, że była uległa i lękliwa. Ma to swoje daleko idące konsekwencje, ponieważ Harpagon ma zamiar po raz kolejny skrzywdzić ją i upokorzyć, nie dając jej żadnego posagu. W czasach Moliera, panna bez posagu uważana byłaby za nie wartą zainteresowania i nie miałaby szans na zamążpójście. Ojciec postanawia jednak wydać Elizę za starego Anzelma, który doskonale znając charakter Harpagona, mówi mu, że mógłby zrezygnować z posagu Elizy, a Harpagon oszczędziłby dużo pieniędzy. Taki bieg wydarzeń był oczywiście wbrew woli samej Elizy, ale nie była ona w stanie zdecydowanie przeciwstawić się ojcu. Cierpiała podwójnie, ponieważ w tym samym czasie była zakochana z wzajemnością w Walerym – młodzieńcu, który uratował jej życie, gdy tonęła. Z rozpaczy godzi się więc na związek, któremu ostatecznie zapobiega dopiero Kleant

Postać Elizy jest w Skąpcu dosyć skromna – nie bez przyczyny. Ma ona uzmysłowić czytelnikowi, jak wielki i destrukcyjny wpływ na dziewczynę miało dojrzewanie w toksycznym środowisku stworzonym przez ojca, który był chorobliwie skąpy. Dziewczyna wzbudza litość i współczucie, ponieważ cierpi zupełnie nie ze swojej winy. Jest młoda, jednak jej marzenia o mały włos nie zostają zdeptane z byle powodu. Nie może cieszyć się życiem i planował po swojemu przyszłości, ponieważ cały jej byt uwarunkowany jest chciwością Harpagona. Żyje w świecie, w którym nie ma wpływu nawet na to, u czyjego boku spędzi całe swoje dalsze życie, a wszystko przez ojca, który swoimi działaniami nieomal doprowadził do jej ogromnego społecznego i towarzyskiego upokorzenia. Eliza to postać pozytywna, która jednak obarczona jest wielkim cierpieniem spowodowanym przez Harpagona. 

Dodaj komentarz