Lilla Weneda – streszczenie

Autor: Grzegorz Paczkowski

Lilla błaga Lecha i Gwinonę o pozwolenie na pożegnanie ojca przed śmiercią i otrzymuje pozwolenie. Lech informuje Gwinonę, że ich syn dostał się do niewoli Wenedów. Kobieta wpada w rozpacz, a jej wybuch przerywa Lilla, która wraca od ojca i mówi, że udało jej się uratować ojca, ponieważ nakarmiła go kwiatowym pyłem. Derwid musi zostać uwolniony, lecz Gwinona pozwala mu opuścić niewolę z harfą, albo z Lillą. Król Wenedów wybiera harfę, lecz Gwinona na złość jemu nie chce mu jej wydać. Wenedowie opuszczają zamek, a Lilla zobowiązuje się oddać Lechona rodzicom. Lech uwalnia Gwalberta z więzienia. 

Roza Weneda tymczasem chce odwrócić losy zbliżającej się bitwy i okłamuje swoich rodaków mówiąc im, że zwyciężą. Przybywa do niej Ślaz z fałszywą informacją, że Derwid oraz Lilla nie żyją. Roza wpada w ogromny gniew i zabija Lechona. Niedługo potem pojawiają się żywi Derwid i Lilla. Dziewczyna opowiada, że zobowiązała się odprowadzić Lechona do Lechitów i w ten sposób odzyskać harfę, lecz teraz jest to niemożliwe. Mimo to zabiera ona ze sobą Ślaza i udaje się do zamku, by spróbować odzyskać instrument. Gdy jednak powiadamia Gwinonę o śmierci syna, ta zabija Lillę i oddaje trumnę Ślazowi zapewniając, że jest w niej harfa. 

Dochodzi do bitwy, w której los na początku sprzyja Wenedom. Kiedy Ślaz dostarcza Derwidowi skrzynię, ten popełnia samobójstwo widząc martwą córkę. Do walki włącza się Gwinona, lecz zostaje zabita przez Wenedów. Lech walczy z Lelumem i Polelumem, zabija tego pierwszego. Roza rozpala wielki ogień, przy którym Polelum błaga o śmierć, bo nie widzi sensu dalszego życia bez swojego brata. Rzeczywiście zostaje rażony piorunem. Nad wielkim ogniem pojawia się wizerunek Maryi. 

Dodaj komentarz