Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że bohaterowie literaccy ponosili konsekwencje swoich życiowych wyborów. W argumentacji wykorzystaj znajomość wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego

Autor: Grzegorz Paczkowski

Każdy nasz ruch życiowy wiąże się z konsekwencjami. Kiedy jesteśmy dziećmi i nie znamy jeszcze tak dobrze świata, pod opieką rodziców mamy czas, by się tego nauczyć. W momencie jednak, w którym osiągamy pełnoletniość, odpowiedzialność za nasze czyny spada wyłącznie na nas. Jesteśmy odpowiedzialni za pojedyncze codzienne decyzje, jak i za poważniejsze życiowe wybory. Ponosimy również konsekwencje postawy życiowej, jaką przyjmujemy w danym czasie, więc to od nas zależy, jakiego rodzaju konsekwencje – negatywne bądź pozytywne – to będą. Powyższe tezy bardzo dobrze potwierdzają losy niektórych bohaterów literackich, co postaram się pokazać na poniższych przykładach. 

Moim pierwszym przykładem będzie historia Andrzeja KmicicaPotopu, drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza. Był to szlachecki warchoł, awanturnik i zabijaka, który uwielbiał używać życia, lecz robił to w sposób bardzo impulsywny i nieodpowiedzialny. Znany był z porywów swojego gniewu i podejmowania pochopnych decyzji. Przez tę porywczość dał się zwieść księciu Januszowi Radziwiłłowi, który przystał do Szwedów w trakcie ich inwazji na Rzeczpospolitą. Kmicic związany przysięgą sakralną nie mógł odwrócić się od Radziwiłła, przez co został wyklęty przez szlachtę oraz obłożony mianem zdrajcy narodu. Po długim czasie i wielu upokorzeniach zrezygnował ze służby zdrajcy i pod zmienionym nazwiskiem wsławił się m.in. bohaterstwem w czasie obrony Jasnej Góry w Częstochowie. Zrehabilitował się w oczach króla i szlachty, dzięki czemu odzyskał dobre imię oraz miłość ukochanej Oleńki Billewiczówny. 

Innym przykładem na to, że zawsze ponosimy konsekwencje swoich życiowych wyborów są losy Rodiona Raskolnikowa z powieści, pt. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Tego młodego studenta prawa bieda popchnęła do skrajnej rozpaczy i rozstroju nerwowego. Stwierdził on, że należy do wyższej klasy ludzi, którzy mają władzę nad życiem ludzi niższej klasy. Postanowił zamordować starą lichwiarkę i w ten sposób położyć kres problemom finansowym. Swój straszny plan zrealizował, jednak nie przewidział tego, że dopadną go potężne wyrzuty sumienia.

Nie podziałało jednak poczucie wyższości nad zamordowaną – sumienia dopadło Raskolnikowa bardzo szybko i doprowadziło go do obłędu. Jedynym sposobem, by się z niego wyzwolić, było przyznanie się do winy i poniesienie uczciwej kary. W ten czy inny więc sposób Raskolnikow musiał ponieść konsekwencje swojego czynu i swoich wyborów. 

Mając pod ręką tak wiele przykładów literackich, nie powinniśmy się już nigdy łudzić, że nasze życiowe wybory pozostaną wolne od konsekwencji. Życie w ten czy inny sposób znajdzie sposób na to, byśmy zapłacili za czyny i podjęte przez nas decyzje, więc tym bardziej warto zawczasu zadbać o to, by konsekwencje te były dla nas pozytywne, a nie negatywne. Wiele zależy od tego, jak jesteśmy wychowywani i w jakich warunkach wyrastamy. Powyższe przykłady pokazują jednak również, że nie ma takich błędów, których nie dałoby się odpokutować, jeśli tylko szczerze się za nie żałuje i pragnie zadośćuczynienia i poprawy. 

Dodaj komentarz