Nie-Boska komedia jako dramat społeczny

Autor: Grzegorz Paczkowski

Nie-Boska komedia autorstwa Zygmunta Krasińskiego jest utworem bardzo mocno zaangażowanym społecznie. To bardzo charakterystyczna cecha dla polskiego dramatu romantycznego, którego twórcy prowokowani byli przez skomplikowaną sytuację polityczno-społeczną swojej ojczyzny. Krasiński jednak poszedł o krok dalej w swoich rozważaniach, ponieważ nie pozwalał sobie na jasną odpowiedź, jak postępować powinien obywatel. Chciał dać obraz niebezpieczeństw i zagrożeń, przed którymi mogli stanąć jego współcześni. 

Nie-Boska komedia przedstawia wiele kwestii społecznych, które autor uważał za problematyczne i warte naprawy. Pierwszą z nich była na pewno kwestia rodziny, czyli podstawowej komórki społecznej. Kraiński przedstawił zagrożenia, które mogą stanąć naprzeciw harmonijnemu rozwojowi rodzin polskich. Były to przede wszystkich: nieodpowiedzialność, egoizm, zbytnie przywiązanie do spraw metafizycznych i duchowych, zbyt mała dojrzałość i rozeznanie w pragmatycznych sferach życia codziennego. Główny bohater, Henryk, doprowadza swoją rodzinę do katastrofy przez niegotowość do pełnienia obowiązków głowy rodziny i ucieczkę za mglistym widmem poezji. 

Kolejnym problemem społecznym dostrzeżonym przez Krasińskiego w Nie-Boskiej komedii były narastające niepokoje i zawiść pomiędzy konkretnymi grupami społecznymi, głównie na polu majątkowym. W swoim dziele autor przedstawił rewolucję, do której doprowadziły całe wieki wyzysku i niesprawiedliwości. Biedni zbuntowali się przeciwko dotychczasowemu porządkowi. Nie był to jednak bunt konstruktywny, a żądza zemsty i wyładowania gniewu. Taka rewolucja nie doprowadziłaby do rzeczywistej poprawy świata, lecz do zmiany ekipy rządzącej, która stałaby się dokładnie tym, kogo chciała zniszczyć. Krasiński więc daje wyraz niepokojowi, że społeczeństwo polskie, w wyniku historycznych zaszłości, będzie miało zupełnie wypaczony obraz władzy, zarządzania własnym państwem oraz pracy nad poprawą własnej sytuacji. Wszystko jest to oczywiście ubrane w artystyczno-polityczną szatę.

Nie-Boska komedia zdecydowanie jest dramatem społecznym. Autor bowiem poruszył w niej wiele tematów i palących kwestii, które dotyczyły współczesnych mu wydarzeń i zjawisk społecznych. Dzięki temu dramatowi możemy dziś dostrzec, jak wiele naszych problemów społecznych zostało przewidzianych przez bystrych twórców już wiele wieków temu. 

Dodaj komentarz