Nie-Boska komedia – streszczenie

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego to jeden z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Jego autor, Zygmunt Krasiński, jest trzecim – obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego – wieszczem polskim i to właśnie w tym dramacie wyraził w pełni swoje poglądy na świat, ojczyznę, poezję oraz miejsce człowieka pomiędzy światami materii i duchowości. Całość jest jednocześnie opisem starcia starej rzeczywistości z nową, która w połowie XIX wieku zaczynało już nosić znamiona rewolucji. Nie-boska komedia jest więc utworem jednocześnie bardzo mocno osadzonym w sobie współczesnych czasach oraz uniwersalnym, możliwym do satysfakcjonującego czytania i interpretowania niezależnie od czasów i epok. 

Rewolucja – siła niszcząca czy budująca? Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rewolucja kojarzy się dzisiaj z hasłem marketingowym, które chce nas przekonać do innowacyjności danego towaru lub usługi. Pamiętać jednak należy, że pierwotnie słowo to miało zupełnie inne znaczenie i oznaczało krwawy przewrót społeczny, w czasie którego siłą i przemocą są wprowadzane nowe prawidła społeczne.

Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Czy nam się to podoba, czy też nie do końca, każdy z nas uwikłany jest w pewne relacje rodzinne, które mają na nas ogromny wpływ. Dotyczy to nawet tych, którzy na co dzień żyją poza swoimi rodzinami. Środowisko, w którym się urodziliśmy i wychowywaliśmy, w którym nabieraliśmy pierwszych i najważniejszych cech tożsamości i osobowości, w zasadzie w największym stopniu decyduje o tym, kim będziemy w przyszłości i jak potoczy się nasze życie.

Motyw poety. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poeci kojarzą nam się wciąż z postaciami tajemniczymi, nieco mrocznymi, w każdym razie w pewien sposób odległymi od naszego codziennego pojmowania rzeczywistości. Panuje powszechna opinia, że przez swój talent, który bywa nie do końca zrozumiały dla śmiertelników, są oni nieco odseparowani od innych. Taka aura, nieco skandalizująca, na pewno bardzo kontrowersyjna, doprowadziła do tego, że postać poety bardzo chętnie była wykorzystywana w literaturze na przestrzeni wieków w celu uzasadnienia różnorodnych motywów i wątków.

Motyw zemsty w literaturze – konteksty z różnych epok

Chęć zemsty to bardzo nikczemna cecha, która jednak w pewnych sytuacjach rodzi się w człowieku i potrafi doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Niekiedy czujemy się skrzywdzeni lub należymy do grupy, która została potraktowana w jakiś sposób niesprawiedliwie. Naturalne jest dążenie do sprawiedliwości, jednak w pewnych sytuacjach emocje biorą górę i pragniemy odpłacić się innym tym samym,co spotkało nas.

Motyw apokalipsy w literaturze – konteksty z różnych epok

Apokalipsa jest określeniem oznaczającym koniec świata, jego czas, miejsce,kształt i przebieg. Wiemy, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, choć jego fizyczny koniec jest kwestią tak odległą, że nie należy się tym przejmować teraz. Artyści jednak, a zwłaszcza twórcy różnorodnych religii, bardzo mocno koncentrowali swoją uwagę właśnie na tym końcowym epizodzie z życia ludzkości.

Motywy biblijne w literaturze – konteksty z różnych epok

Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, od tysięcy lat stanowi część naszej kultury. Niezależnie od wiary, nie można zaprzeczyć, że zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo bardzo mocno zakorzeniły się w naszej świadomości i przeniknęły do życia codziennego. Ich podstawą jest biblia – literacka opowieść o tym, jak kształtowały się relacje człowieka z Bogiem.

Motyw rodziny w literaturze – konteksty z różnych epok

Popularne stwierdzenie głosi, że rodzina w życiu człowieka jest najważniejsza. Stanowiona fundament, na którym człowiek może wzrosnąć oraz pomoc, gdy kiedykolwiek w życiu powinie mu się noga. To rodzice sprawiają, że przychodzimy na świat, otaczają nas miłością, opieką i poczuciem bezpieczeństwa. Pomagają nam, uczą pierwszych spraw w życiu.

Motyw piekła w literaturze – konteksty z różnych epok

Piekło to miejsce, które od tysięcy lat rozpala wyobraźnię ludzi wierzących w różne religie. Było wyobrażane na bardzo wiele rozmaitych sposobów, w zależności od danej kultury, czasów, warunków społecznych. Jego wizerunek dostosowywał się do swojej epoki – piekło stanowiło kwintesencję tego, czego najbardziej bali się ludzie w określonym czasie.

Motyw ojca w literaturze – konteksty z różnych epok

Postać ojca jest w kulturze ogólnoświatowej nacechowana niemal tak samo jak postać matki. Ojciec – przynajmniej w stereotypowym pojęciu – kojarzy się głównie z głową rodziny, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo słabszych od siebie, potrafiącą zapewnić byt rodzinie. Funkcjonują również inne skojarzenia: „Bóg Ojciec”, „ojciec narodu”, itp. Postać ojca jest więc kumulacją skojarzeń rodzinnych, religijnych, historycznych i politycznych.

Motyw Boga w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnienie, obecność oraz działanie Boga, a także jego wpływ na kształt i funkcjonowanie świata, budzą w umyśle ludzkim najróżniejsze refleksje i idee, odkąd tylko jako rodzaj ludzki zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy istnieje coś poza światem doczesnym. Na przestrzeni tysięcy lat nasze relacje z absolutem ewoluowały i przybierały najróżniejsze formy.