Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Jego głos ginie jednak w porywczym zapale zaściankowej szlachty i dochodzi do zajazdu na dwór w Soplicowie. Dopiero kiedy do sprawy miesza się wojsko carskie, Polacy jednoczą się i wygrywają bitwę. Mickiewicz więc tworzy apoteozę narodu polskiego, jednak nie stroni od wytykania jego słabych punktów. Polacy mogliby zdziałać w świecie naprawdę wiele, jednak najpierw musieliby wykonać dużą pracę nad samymi sobą, by w jak największym stopniu zapanować nad własnymi niedoskonałościami. 

Czytając literaturę sprzed kilku wieków dotyczącą spraw narodowych, można odnieść niepokojące wrażenie, że w kwestii wad Polaków niewiele się zmieniło. Nada jesteśmy narodem o ogromnym potencjale, jednak często nie potrafimy go wykorzystać w adekwatny sposób. Często jesteśmy rozproszeni i małostkowi, zajęci zupełnie nieistotnymi małymi rzeczami, zamiast skupić się na kwestiach naprawdę ważnych. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zaczniemy większą wagę przywiązywać do literatury i w końcu nauczymy się wyciągać z niej wnioski. 

Dodaj komentarz