Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przedstawianie wydarzeń historycznych w literaturze może mieć wiele funkcji. Może podnosić na duchu w trudnej sytuacji narodowej, może też próbować nie dopuścić do pewnych błędnych posunięć całych społeczeństw. Niestety jednak takich ostrzeżeń rzadko kto słucha, dlatego prawdą jest, że historia lubi się powtarzać. 

Dodaj komentarz