Tro­ja jako sym­bol upad­ku świa­ta. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Dla każdego z nas świat może mieć inne znaczenie. Nie musimy rozumieć świata jako całej planety, lecz jako zestaw miejsc, zjawisk, ludzi i przeżyć, które stanowią o naszej tożsamości. Końców świata może być zatem wiele nawet na przestrzeni jednego życia. Nie zawsze musi to być koniec tak ekstremalny jak upadek i zniszczenie Troi. Może to być zakończenie ważnej dla nas relacji, czy wyprowadzka z ukochanego miasta, lub dzielnicy, czasem rozstanie, utrata pracy. W takich sytuacjach jednak możemy się o sobie samych nauczyć dużo rzeczy, których na co dzień nie jesteśmy w stanie poznać. A po każdym końcu świata tworzy się miejsce na coś nowego. 

Dodaj komentarz