Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wykradł z Olimpu ogień i nauczył ludzi posługiwania się nim. Zaznajomił ich również z tajnikami hodowli zwierząt i uprawy roślin, dzięki czemu stali się bardziej niezależni i nie musieli słuchać się bogów na każdym kroku. Taki czyn rozgniewał władcę Olimpu, który skazał niepokornego tytana na surową karę: przykuł go do skał Kaukazu i nakazał wielkiemu ptakowi wydziobywać mu codziennie wątrobę, którą odrasta w nocy. Męka miała trwać w nieskończoność, jednak w pewnym momencie Heraklesowi udało się uwolnić Prometeusza od tego wielkiego cierpienia. 

Na powyższych przykładach widać dobrze, że w sytuacjach krańcowych ludzie często zdolni są do szlachetnych odruchów i poświęcenia się na rzecz innych. Nie u wszystkich jest to automatyczne, lecz niejednokrotnie po zastanowieniu się nad swoim położeniem, podejmują oni słuszne decyzje, dzięki którym przechodzą do historii jako postacie szlachetne i bohaterskie. Taki archetyp towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. 

Dodaj komentarz