Dziady cz. III – streszczenie

Dziady cz. III to jedno z najważniejszych dzieł nie tylko w dorobku Adama Mickiewicza, lecz także w ogóle w polskiej literaturze romantycznej. Ten niezwykle metafizyczny utwór wyznaczył pewne kierunki, którymi piśmiennictwo podąża niekiedy do dziś. Dziady cz. III ukonstytuowały również najsłynniejszego polskiego bohatera romantycznego, który zawładnął wyobraźnią poetycką oraz patriotyczną wielu pokoleń Polaków, a także przyczynił się do stworzenia narodowego wzorca artysty. To dzieło, które powinien znać absolutnie każdy, nie tylko wielbiciel literatury polskiej, lecz każdy, kto pragnie wiedzieć nieco więcej o tradycji miejsca, w którym żyje i funkcjonuje. 

Ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je czło­wiek w prze­ło­mo­wych mo­men­tach ży­cia i czym je mo­ty­wu­je? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

W naszym życiu doświadczamy wielu momentów, które można uznać za przełomowe. Zmieniają one nasze postrzeganie rzeczywistości, innych ludzi oraz siebie samych. Oczywiście dużo zależy od tego, w jaki sposób taki moment wykorzystamy i jakie decyzje wówczas podejmiemy. Warto w takich chwilach posiłkować się literaturą, gdyż są w niej zapisane odpowiedzi na wiele kluczowych dla naszego życia pytań. 

Motyw poety. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poeci kojarzą nam się wciąż z postaciami tajemniczymi, nieco mrocznymi, w każdym razie w pewien sposób odległymi od naszego codziennego pojmowania rzeczywistości. Panuje powszechna opinia, że przez swój talent, który bywa nie do końca zrozumiały dla śmiertelników, są oni nieco odseparowani od innych. Taka aura, nieco skandalizująca, na pewno bardzo kontrowersyjna, doprowadziła do tego, że postać poety bardzo chętnie była wykorzystywana w literaturze na przestrzeni wieków w celu uzasadnienia różnorodnych motywów i wątków.

W jakim celu twórca nawiązuje do motywów biblijnych? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Biblia jest jednym z najważniejszych dzieł literackich dla naszego kręgu kulturowego. Stanowi nie tylko bazę religijną, lecz także filozoficzną i literacką dla tych dziedzin w Europie i na całym świecie. Nie dziwne więc, że pisarze bardzo lubią czerpać z jej obfitych motywów, ponieważ dzięki temu zyskują dużo szerszy zakres znaczeniowy swoich dzieł.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy miewamy sny i doświadczamy różnego rodzaju stanów świadomości, które odmienne są od codziennego postrzegania rzeczywistości. Niektórzy dopatrują się w tych krótkich momentach szczególnych przesłań i znaczeń. Takie zachowanie charakterystyczne jest dla twórców i poetów, którzy w snach widzą sygnały nie tylko własnej podświadomości, lecz także innego, metafizycznego wymiaru naszej rzeczywistości. 

Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zabory Polski były bardzo ciężkim czasem jeśli chodzi o życie młodzieży. Młody człowiek zawsze ceni sobie wolność pod każdym względem, a tutaj zmuszany był do życia bez wolności narodowej. Ponadto próbowano mu odebrać również wolność mowy, wypowiedzi, zgromadzeń, wiary, a także wolność w najczystszych tego słowa rozumieniu. Wiele wybitnych dzieł literatury opisuje tamte ciężkie momenty z historii polskiej młodzieży.

Motyw ojczyzny w literaturze – konteksty z różnych epok

Ojczyzna to kraj, w którym się rodzimy, uczymy, dorastamy. Kraj, z którego pochodzą nasi przodkowie, którego tradycją obrastamy i który uczy nas języka, w którym będziemy myśleć aż do końca życia. W ciągu tysięcy lat pisania o ojczyźnie, obrosła ona w prawdziwy ogrom znaczeń i interpretacji.

Motyw exegi monumentum w literaturze – konteksty z różnych epok

Exegi monumentum to incipit Pieśni III słynnego poety antycznego, Horacego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „Wybudowałem pomnik”. Chodzi tu jednak o całą frazę, która brzmi „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Horacy w swoim utworze pisał o własnej poezji, którą porównywał do pomnika. Miało to stanowić symboliczne wyznanie, w myśl którego poezja jest najtrwalszym zapewnieniem nieśmiertelności poecie.

Człowiek zawsze chciał przekraczać granice. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia w formie rozprawki. Podaj dwa przykłady literackie i jeden rzeczywisty

Każdy z nas w życiu napotyka na różne granicy i przeszkody, które stają nam na drodze do osiągania naszych celów. Czasem pokonujemy je bez trudu, niekiedy jednak pokonanie ich wymaga od nas wysiłku i pracy. Nie wszyscy ludzie potrafią się na nie zdobyć. Jest jednak w człowieku pewien gen ambicji, który od zawsze pchał do do osiągania niemożliwego, do sięgania tam, gdzie wzrok nie sięga.

Motywy biblijne w literaturze – konteksty z różnych epok

Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, od tysięcy lat stanowi część naszej kultury. Niezależnie od wiary, nie można zaprzeczyć, że zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo bardzo mocno zakorzeniły się w naszej świadomości i przeniknęły do życia codziennego. Ich podstawą jest biblia – literacka opowieść o tym, jak kształtowały się relacje człowieka z Bogiem.

Motyw snu w literaturze – konteksty z różnych epok

Marzenia senne to jedna z największych tajemnic ludzkiego umysłu. Biorą się z głębokich pokładów naszej podświadomości, wychodzą w nich na wierzch nie tylko nasze pragnienia i radości, lecz także lęki i traumy. Jest to sfera życia ludzkiego wciąż nie dość dobrze zbadana przez naukowców, dlatego też od tysiącleci nie traci na popularności jako źródło wróżb, domysłów i wizji.

Motyw Boga w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnienie, obecność oraz działanie Boga, a także jego wpływ na kształt i funkcjonowanie świata, budzą w umyśle ludzkim najróżniejsze refleksje i idee, odkąd tylko jako rodzaj ludzki zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy istnieje coś poza światem doczesnym. Na przestrzeni tysięcy lat nasze relacje z absolutem ewoluowały i przybierały najróżniejsze formy.