Motyw miłości w Konradzie Wallenrodzie

Miłość wydaje się być nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, nie wyłączając z tego bohaterów literackich. Uczucie to bywa motywacją do naprawdę wielkich czynów, ale potrafi być też czynnikiem wpędzającym człowieka w ogromną rozpacz i cierpienie, zwłaszcza wtedy, gdy nie może by zrealizowana. Specyficzną rolę odegrała miłość w powieści poetyckiej Adama Mickiewicza, pt. Konrad Wallenrod. 

Konrad Wallenrod – motywy literackie

Konrad Wallenrod – powieść poetycka autorstwa narodowego wieszcza Adama Mickiewicza to jedno z najciekawiej skonstruowanych dzieł, jakie spotkać można w polskiej literaturze epoki romantyzmu. Fakt, że jego główny bohater jest postacią niejednoznaczną, wymykającą się schematom nawet tak różnorodnej epoki, jaką był romantyzm oraz fakt, że całość dotyczy bardzo podniosłych spraw narodowych, sprawia, że ta powieść poetycka obfituje w przeróżne wątki i motywy literackie. 

Konrad Wallenrod jako bohater romantyczny

Literatura romantyczna wykształciła własny, specyficzny typ bohatera lirycznego, który stał się wyznacznikiem wartości dzieła dla wielu późniejszych pokoleń. Bohater ów był człowiekiem najczęściej osamotnionym, wyalienowanym, nie mogącym żyć w społeczeństwie ze względu na determinujący go sprzeciw wobec jego utartych zasad.