Konsekwencje zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dzieje ludzkości pokazały dobitnie, że człowiek chyba nigdy nie pozbędzie się chęci panowania, dominowania nad drugim człowiekiem czy decydowania o jego losie, życiu i śmierci. XX wiek uświadomił to ludziom na nowo, jeszcze bardziej dosłownie i okrutnie.

Różne metody walki z wrogiem. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Walka może być rozumiana na bardzo wiele różnych sposobów. Na wiele różnych sposobów jest również … Czytaj dalej

Motyw patriotyzmu w literaturze – konteksty z różnych epok

Patriotyzm i bardzo szeroko pojmowana miłość do ojczyzny to jeden z głównych motywów literatury polskiej. Jest tak przede wszystkim dlatego, że nasz kraj bardzo często cierpiał ze względu na różnego rodzaju historyczne zawieruchy – wojny, zabory, okupacje, komunizm. Były to sytuacje, w których naród musiał się jednoczyć pod wspólnym sztandarem, by walczyć o wolność kraju – swojego domu i ojczyzny.

Motyw zemsty w literaturze – konteksty z różnych epok

Chęć zemsty to bardzo nikczemna cecha, która jednak w pewnych sytuacjach rodzi się w człowieku i potrafi doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Niekiedy czujemy się skrzywdzeni lub należymy do grupy, która została potraktowana w jakiś sposób niesprawiedliwie. Naturalne jest dążenie do sprawiedliwości, jednak w pewnych sytuacjach emocje biorą górę i pragniemy odpłacić się innym tym samym,co spotkało nas.

Motyw zdrady w literaturze – konteksty z różnych epok

Bardzo trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie zdrady, gdyż może się ono znacznie różnić w zależności od kontekstu. Czym innym jest bowiem zdrada małżeńska, a czym innym zdrada narodowa. Zdradzić można sekret przyjaciela, ale także siebie samego, własne ideały i przekonania. Niekiedy czyni się to bezwiednie, innym razem przez brak wyobraźni czy odpowiedzialności.

Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najsilniejszych i najtrwalszych uczuć, jakich człowiek może dostąpić w swoim życiu. Jeśli jest udana, odwzajemniona i satysfakcjonująca, może dać siłę i motywację do robienia i tworzenia wielkich rzeczy. Gdy jednak wiąże się z nią frustracja, odrzucenie lub innego rodzaju niemożność jej rozwoju, potrafi doprowadzić do rozpaczy i tragedii.

Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wybór pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogółu to jeden z najcięższych wyborów, przed jakimi może stanąć człowiek. Zwłaszcza, jeżeli poświęcenie się zbiorowości wiąże się z własnym dyskomfortem, a może  nawet cierpieniem.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

„Bohater” to słowo, które przez wieki obrastało w coraz to nowe znaczenia i sensy, do tego stopnia, że dzisiaj trudno jest już jednoznaczne jego zdefiniowanie. W starożytności i średniowieczu bohaterami nazywano najczęściej rycerzy, którzy potrafili walczyć za ojczyznę lub religię. O nich opowiadały eposy i legendy.

Opisz treść pieśni wykonywanych w Konradzie Wallenrodzie i określ, jakie pełnią funkcje

Konrad Wallenrod to powieść poetycka autorstwa Adama Mickiewicza. Jak na dzieło romantyczne przystało, utwór nie jest zbudowany na zasadzie chronologicznej, a w fabułę, przerywaną często retrospektywami, wplecione są pieśni.

Przedstaw dzieje Konrada Wallenroda

Konrad Wallenrod, tytułowy bohater legendarnej powieści poetyckiej Adama Mickiewicza, to jeden z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych bohaterów polskiej literatury. To postać, która łączy w sobie wszystkie najbardziej dramatyczne dylematy i przeciwności, jakie można sobie wyobrazić w kwestii walki za ojczyznę i poświęcenia dla niej.

Rola historii w Konradzie Wallenrodzie (kostium historyczny, poetyka maski)

Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza to dzieło wybitne pod bardzo wieloma względami. W tym dziele autorowi udało się bowiem przemycić pod historycznym płaszczem aluzję do czasów mu współczesnych.

Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tragizm to kategoria estetyczna, która ukazywana jest od najdawniejszych czasów w literaturze. O sytuacji tragicznej mówimy wówczas, gdy nie ma z niej dobrego wyjścia, to znaczy takiego, po którego zastosowaniu nikt by nie ucierpiał. Doprowadza do tego przeważnie los (fatum) jeśli chodzi o utwory antyczne, lub błędne, lecz świadome, wybory człowieka.