Dialog z romantyzmem. Rozważ sposoby i funkcje nawiązywania do tradycji romantycznej w utworach późniejszych epok. W pracy odwołaj się do: Mistrza i Małgorzaty, utworów literackich z dwóch różnych epok i wybranego kontekstu.

Romantyzm to epoka historyczno-literacka, która wywarła na twórcach chyba największe wrażenie, ponieważ tradycje romantyczne są obecne w sztuce i literaturze do dziś. Przez wiele dziesięcioleci każdy twórca musiał w jakiś sposób odnieść się do dziedzictwa romantyzmu.

Pokaz czarnej magii Wolanda – streszczenie i interpretacja

Mistrz i Małgorzata to powieść Michaiła Bułhakowa o tym, jak w latach 30. XX wieku do Moskwy przybywa sam szatan oraz jego diaboliczna świta. Jest to pole do pokazania wielu magicznych i ponadnaturalnych umiejętności istot pochodzących z innego, nieznanego nam wymiaru.

Narrator i narracja w Mistrzu i Małgorzacie

Na przełomie XIX i XX wieku w literaturze europejskiej panowała moda na eksperymentalne formy narracji. Autorzy szukali nowości zmęczeni ciągłym powtarzaniem tych samych schematów pochodzących z poprzednich, nieaktualnych już epok. Uległ tej modzie również Michaił Bułhakow, autor słynnej powieści, pt. Mistrz i Małgorzata. W ten pogmatwanej pod względem awangardowej treści powieści, możemy odnaleźć również ciekawe zabiegi narracyjne. 

Opisy natury w Mistrzu i Małgorzacie

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że natura jest od wieków bardzo istotnym elementem wielu dzieł literackich. Nie inaczej jest w przypadku Mistrza i Małgorzaty, awangardowej i bardzo niesamowitej powieści autorstwa Michaiła Bułhakowa. Tam natura świetnie współgra z nieprawdopodobnymi wydarzeniami związanymi z wizytą Wolanda w Moskwie oraz podkreśla fakt, że człowiek mimo całej swojej arogancji i buty jest tak naprawdę istotą naiwną, słabą i bardzo kruchą. 

Czemu służy deformacja rzeczywistości w Mistrzu i Małgorzacie?

Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa to powieść miejscami fantastyczna, a wręcz surrealistyczna. Rzeczywistość ulega tam wielu nielogicznym i nienaturalnym deformacjom, co ma służyć po pierwsze uzyskaniu niesamowitego klimatu, a po drugie ukazaniu naszego świata w perspektywie pojęć abstrakcyjnych i duchowych, którymi wciąż się posługujemy, nie do końca je jednak chyba rozumiejąc. 

Wątek fantastyczny w Mistrzu i Małgorzacie – opis

Wielu twórców XX-wiecznej literatury sięgało w swoich dziełach do wątków i motywów fantastycznych, nadprzyrodzonych i magicznych. Tak postąpił również Michaił Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie, jednak ten autor poszedł o krok dalej, ponieważ w jego powieści wątki fantastyczne pełnią funkcję równie istotną, co te realistyczne. 

Opisz Jeszuę Ha-Nocri. Czym różni się ta postać od Jezusa biblijnego?

W Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa co jakiś czas możemy zapoznać się z fragmentami powieści tytułowego bohatera. Jest to powieść o Poncjuszu Piłacie, historycznej postaci, kojarzonej dzisiaj głównie z wydaniem wyroku śmierci na Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus również jest uwzględniony w powieści Mistrza, jednak znacznie różni się od pierwowzoru opisanego w Biblii. 

Postacie biblijne w Mistrzu i Małgorzacie

Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa to powieść przepełniona wątkami religijnymi. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że dzieło literackie głównego bohatera jest w zasadzie reinterpretacją jednej z najważniejszych historii biblijnych – sądu nad Jezusem Chrystusem, jego skazania oraz śmierci, które tu przedstawione są w nieco odmienny sposób.

Jakie formy przezwyciężania zła dostrzegamy w Mistrzu i Małgorzacie?

Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa to jedna ze współczesnych powieści, w których najdokładniej została przeanalizowana relacja dobra ze złem w dzisiejszym świecie. Oczywiście akcja dzieła rozgrywa się w latach 30. XX wieku w Moskwie, ale z perspektywy czasu istnienia ludzkości to nadal współczesne spojrzenie na tę kwestię. Można więc wyciągnąć z tej lektury bardzo dużo wniosków na temat tego, jakie istnieją formy przezwyciężania zła. 

Mistrz i Małgorzata – interpretacja tytułu

Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa to dzisiaj jedna z najbardziej klasycznych powieści, jeśli chodzi o literaturę rosyjską. Jej tytuł jest z pozoru najprostszym wskazaniem tego, który z przedstawionych wątków powinien być uważany za główny. Znając jednak przewrotność Bułhakowa i jego skłonność do rozmaitych gier z czytelnikiem, można jednak pokusić się o nieco bardziej wnikliwą analizę tego tytułu w oparciu o treść całości dzieła. 

Scharakteryzuj wizerunek diabła przedstawiony w Mistrzu i Małgorzacie

Aby w pełni zrozumieć to, na czym polega kreacja diabła w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa, najpierw należy przypomnieć sobie najbardziej stereotypowe wyobrażenia związane z tą postacią w naszym społeczeństwie. Szatan najczęściej przedstawiany jest jako potwór, przerażająca i krwiożercza bestia, najchętniej ziejąca ogniem i pożerająca dusze nieszczęśliwych grzeszników.