Opisz Jeszuę Ha-Nocri. Czym różni się ta postać od Jezusa biblijnego?

Autor: Grzegorz Paczkowski

Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa co jakiś czas możemy zapoznać się z fragmentami powieści tytułowego bohatera. Jest to powieść o Poncjuszu Piłacie, historycznej postaci, kojarzonej dzisiaj głównie z wydaniem wyroku śmierci na Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus również jest uwzględniony w powieści Mistrza, jednak znacznie różni się od pierwowzoru opisanego w Biblii. 

Jeszua Ha-Nocri jest w powieści Mistrza wędrownym filozofem. Tak sam siebie określa i w taki sposób się zachowuje. Nie jest Synem Bożym, nie ma w sobie nic, co mogłoby go w tym względzie wyróżnić. Jest nauczycielem, człowiekiem, który ma do przekazania pewne nauki i który naucza tych, którzy chcą go słuchać. Jest skromnie ubrany, ma związane ręce, a na twarzy widać znaki po pobiciu i torturach. Został pojmany, ponieważ jego działalność wzbudziła niepokój rządzących. Pokazuje to, że ludzie myślący w sposób niezależny i oryginalny zawsze będą zagrażać nieuczciwej władzy, która w pewien sposób korzysta z manipulacji i oszustw. 

Jeszua odważnie rozmawia z Piłatem. Stoi za prawdą i miłością, nie daje się zbić z tropu, mimo że wie, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Mówi, że jego zdaniem przyjdzie czas, w którym nie będzie już żadnych imperiów ani cezarów i wtedy ludzkość będzie prawdziwie wolna. Za to ostatecznie zostaje skazany na śmierć. Nie jest jednak osobą bezczelną, arogancką czy zbytecznie pewną siebie. Jest zwykłym człowiekiem, wrażliwym i właściwie dość nieśmiałym jak na nauczyciela czy filozofa. 

W powieści Mistrza postacią centralną jest zdecydowanie Poncjusz Piłat, natomiast Jeszua jest jedynie postacią, którą ten pierwszy spotyka na swojej drodze. To również różni go od Chrystusa, z którego przecież perspektywy spisane zostały wszystkie Ewangelie. Chrystus był jednak ewidentnie postacią posiadającą w sobie pierwiastek, boski, ponadnaturalny, transcendentny. Jeszua jest tego elementu pozbawiony. Przemocy całego imperium może przeciwstawić jedynie imperium swoich myśli, więc w łatwy sposób zostaje zmiażdżony z rozkazu Piłata. Jednak to wydarzenie zmienia życie głównego zainteresowanego, ponieważ on sam nie znalazł winy w Jeszui, a jego wyrok podyktowany był opinią innych i podszeptami opinii wpływowych ludzi. Piłat do końca życia będzie już uważany za tchórza i wszyscy się od niego odwrócą, a to za sprawą właśnie Jeszui. 

Dodaj komentarz