Oniryzm w kreowaniu świata przedstawionego w Sklepach cynamonowych

Oniryzm w literaturze jest to – najprościej rzecz ujmując – konwencja snu, którą bardzo często spotyka się w prozie poetyckiej lub w utworach zaliczanych do gatunku tzw. “realizmu magicznego”. Jak wiadomo we śnie może zdarzyć się wszystko, nawet najbardziej nieprawdopodobne sytuacje i wydarzenia nie wzbudzają naszego zastanowienia, gdy śpimy.

Świat przedstawiony Sklepów cynamonowych

Sklepy cynamonowe najczęściej określa się jako prozę poetycką, co oznacza, że nie można patrzeć na to dzieło przez pryzmat standardowych wyznaczników gatunkowych. Rzeczywiście Schulz zachwiał nieco zwyczajową narracją, konstrukcją bohaterów oraz świata przedstawionego. Jest on w tym przypadku oniryczny, symboliczny i niedosłowny, co w dużej mierze poszerza pole do interpretacji całości. 

W jaki sposób Bruno Schulz ukazuje realia Drohobycza w Sklepach cynamonowych?

Akcja Sklepów cynamonowych – legendarnego zbioru opowiadań poetyckich autorstwa Brunona Schulza – rozgrywa się w niewielkim miasteczku galicyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Miasteczko owo może być spokojnie utożsamiane z Drohobyczem – rzeczywistym miastem, leżącym na terenie dzisiejszej Ukrainy, z którego pochodził autor. 

Na czym polega wizyjność prozy Brunona Schulza?

Proza poetycka należy do niezwykle wyrafinowanych gatunków literackich. Dlatego też niewiele jest przykładów takich dzieł, które przechodzą do historii. Są to dzieła raczej dla kameralnej rzeszy odbiorców, szczególnie wrażliwych na słowo, jego brzmienie i znaczenie. Do najwybitniejszych przykładów prozy poetyckiej zaliczyć można bez wątpienia zbiór opowiadań autorstwa Brunona Schulza pt. Sklepy cynamonowe. 

Na czym polega awangardowość prozy Brunona Schulza?

Bruno Schulz bez wątpienia należał do najwybitniejszych twórców awangardowych jeśli chodzi o polską literaturę epoki dwudziestolecia międzywojennego. Mimo skromnego objętościowo dorobku literackiego, do dzisiaj wymieniany jest jednym tchem z takimi tytanami epoki jak Witold Gombrowicz czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Na czyn jednak polega owa awangardowość pisarza?

x