Plan wydarzeń – jak go napisać

Autor: Grzegorz Paczkowski

Plan wydarzeń jest jedną z form streszczenia dłuższego tekstu, np. powieści. Jego główną zaletą jest skrótowość, konkretność oraz brak używania środków stylistycznych, co ułatwia czytelnikowi przyswojenie biegu wydarzeń. Pisząc taki plan, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych wytycznych, by nasze streszczenie mogło potem właściwie spełniać swoją rolę. Pan wydarzeń ułatwia przyswojenie sobie treści danego dzieła, a także umożliwia powtórzenie sobie jej np. przed egzaminem, bez potrzeby kolejnego czytania bardzo długiej książki. 

Jak zacząć pisać plan wydarzeń?

Przed rozpoczęciem pracy nad planem wydarzeń należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z treścią dzieła, którego plan wydarzeń chcemy przygotować. Istotne jest, by pamiętać o tym, że najlepiej jest tworzyć plan wydarzeń w trakcie lektury, ponieważ wówczas możemy mieć pewność, że nie zapomnimy o żadnym szczególe czy wydarzeniu, nie pomylimy się w chronologii ani nie pominiemy niczego ważnego. 

Drugą ważną sprawą jest wybór formy – pełne wypowiedzenia czy równoważniki zdań? Nie ma co do tego żądnej zasady, należy po prostu wybrać tę formę, która dla nas samych jest łatwiejsza i wygodniejsza. Należy jednak pamiętać, by później być konsekwentnym. Mieszanie tych dwóch form na przestrzeni jednego planu jest uznawane za błąd stylistyczny. 

Rodzaje planów wydarzeń

Istnieją dwa rodzaje planów zdarzeń. Pierwszym z nich jest plan ramowy. Jest to po prostu plan skrótowy, w którym najważniejsze jest uchwycenie i zapisanie najważniejszych wydarzeń dzieła. Ten sposób sprawdza się przy streszczaniu utworów krótkich objętościowo, na przykład opowiadań czy nowel, w których fabuła najczęściej podporządkowana jest jednej linii wydarzeń. 

Przy dziełach dłuższych, takich jak powieści, dużo bardziej sprawdzi się plan szczegółowy, który jest rozwiniętą formą planu ramowego. Tutaj również ujmujemy najważniejsze wydarzenia z danego dzieła, lecz dodajemy do tego rozwinięcie kolejnych punktów. Każdy z nich jest wówczas rozwinięty i odpowiednio umotywowany, dzięki czemu szansa na to, że pomyli nam się porządek chronologiczny lub pominiemy jakieś istotne wydarzenie, jest naprawdę minimalna. 

Pamiętaj o odpowiedniej numeracji!

Jest jeszcze jedna, czysto techniczna, sprawa, którą warto omówić,jeśli mowa o tworzeniu planów wydarzeń. Główne wydarzenia w planie ramowym najczęściej wymienia się od numerków, od cyfr. Jeśli rozwijamy tę formę do kształtu planu szczegółowego i zaczniemy uszczegóławiać poszczególne punkty – należy użyć o tego małych liter alfabetu, myślników albo specjalnych kropek. W tym wszystkim chodzi po prostu o jasność i klarowność kompozycji tekstu. Jeśli zastosujemy się do powyższych rad, wystarczy jeden rzut oka na nasz plan, by od razu zorientować się w jego budowie, a temu przecież ma służyć każde streszczenie. 

Plan wydarzeń jest bardzo skuteczną formą odświeżania sobie materiału przed sprawdzianami i egzaminami. Wiedzę utrwala nawet nie tyle samo korzystanie z planów wydarzeń,co samo ich tworzenie, ponieważ dla naszego mózgu jest to bardzo intensywna nauka – nie jesteśmy bowiem wówczas już biernymi odbiorcami, lecz musimy podejść do danego tekstu w skupieniu, by stworzyć z niego pewien rodzaj nowego tekstu. Warto więc zawsze tworzyć plany wydarzeń, by lepiej pamiętać treść danej książki.

Dodaj komentarz