Fatum – interpretacja wiersza

Podmiot liryczny okazuje się być artystą, autorem, który potrafi przekuć nieszczęśliwe przeżycia w wielką sztukę, negatywne emocje są dla niego inspiracją do tworzenia coraz lepszych i pełniejszych dzieł. Nieszczęście hartuje ducha i daje siłę, rozwija potencjał, nie warto więc przed nim uciekać, należy natomiast wyciągać z niego nauczkę. Dojrzałość, opanowanie i świadomość to cnoty, które ratują człowieka przed największymi niepowodzeniami. Norwid dokonuje pochwały ludzkości, choć w swojej twórczości niejednokrotnie krytykował społeczeństwo. Ostatecznie, fatum przegrywa, zmuszone jest uciec, aby w oddali przeżyć swoją klęskę.

Podsumowanie

Czy losem człowieka rządzi Fatum, czy też on sam? To pytanie od wieków zadawali sobie twórcy reprezentujący różne epoki literackie. O ile antyczni pisarze zakładali, że nie można uciec przez tragicznym przeznaczeniem, a bohaterowie ich dzieł każdym swoich krokiem kierowali się nieuchronnie ku zgubie, o tyle Norwid przekazuje swojemu odbiorcy optymistyczne przesłanie. Człowiek nie musi poddawać się nieszczęściu – może natomiast przekuć je w inspiracje, sposób na wzmocnienie i naukę na przyszłość/

Dodaj komentarz

x