Niedziela na Głównym – interpretacja

Z jednej strony podmiot punktuje i wykpiwa trochę te kompleksy polskiego społeczeństwa, ale z drugiej strony daje do zrozumienia jak ubogie i szare było życie przeciętnego obywatela w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Polsce. Opowiada o jego niezaspokojonych potrzebach konsumpcyjnych i duchowych, o tym, jak tęskniono za nowoczesnym dostatnim życiem i z zazdrością spoglądano na zachód, który nie był ograniczony scentralizowaną władzą, a jego gospodarka rozwijała się bez przeszkód. Podmiot liryczny zauważa także, że nawet znajomość zachodnich języków obcych mogła być uznawana za przywilej. Podmiot liryczny konfrontuje szarą rzeczywistość PRL-u z zachodnim światem, a przynajmniej jego wyobrażeniem, jakie panowało w Polsce. Komunikat z portu lotniczego w tekście zestawiony jest na zasadzie kontrastu z komunikatem nadawanym na warszawskim Dworcu Głównym. Poeta w ten sposób punktuje zachwyt rodaków nad niedzielą spędzoną na lotnisku, zestawia go z warunkami w ojczyźnie, gdzie mogą liczyć tylko na wizytę na dworcu kolejowym.

Według podmiotu lirycznego rozwiązaniem wszystkich kompleksów, problemów i niedociągnięć jest dla obywateli niedziela spędzona na Dworcu Głównym. Jest to ironiczna podpowiedź, ponieważ warszawski Dworzec Główny nie odpowiadał wtedy standardom paryskiego lotniska, a społeczeństwo nie mogło zażywać rozrywki w sposób, jaki robili to francuscy obywatele. Niedziela na Głównym jest tu więc w zawoalowany sposób proponowana jako rozproszenie uwagi społecznej, odwrócenie jej od prawdziwych problemów trapiących kraj.

Młynarski w utworze “Niedziela na Głównym” sportretował polskie społeczeństwo czasów “małej stabilizacji” – wytknął jego problemy, bolączki, kompleksy oraz pociąg do zachodniej kultury i gospodarki. Zaznaczył także, że nie wszystko co pochodzące z zachodniej Europy jest doskonałe, a podziw, jakie wzbudza w Polsce wynika z braków PRL-u, a nie doskonałości zachodu. Młynarski w swym tekście dał miejsce i głos przeciętnemu obywatelowi, który próbował przetrwać w tamtych czasach i któremu brakowało wszystkiego.

Dodaj komentarz

x