Rozbieranie Justyny – interpretacja

Znaczenie tytułu

Tytuł wiersza autorstwa Czesława Miłosza „Rozbieranie Justyny” można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszym aspektem jest seksualizacja obrazu bohaterki, niejako „rozebranie jej” z konieczności ukrywania swojego wdzięku i kobiecości ze względu na czasy, w których została umieszczona na kartach powieści. Wizja poety nadaje tytułowej Justynie koloryt, elementy natury ludzkiej, bardziej realistyczne i mogące tworzyć wokół aurę namiętności. „Rozebrana” zostaje ona też z konieczności ukrywania naturalnych elementów stanowiących podwaliny związków partnerskich, a będących często tematem tabu jak np. kwestie intymności między kochankami i ogólnie rozumianej cielesności.

Drugie znaczenie, które może nieść za sobą tytuł, dotyczy „rozebrania” z niewinności, z sielskości obrazów, w których dotychczas umiejscowiona była postać Justyny na rzecz przerażających realiów życia w czasie wojennym. Justyna w tym znaczeniu „rozebrana” mogła zostać również z poczucia bezpieczeństwa swojego, swojej rodziny i ukochanej ojczyzny, w tym kontekście odarcia z elementów duchowych.

Wiersz napisany przez Czesława Miłosza jest podróżą przez dogłębne rozważania kolei ludzkich losów. Autor wykorzystał postać Justyny, której dalsze losy mogłyby pokrywać się z okresem wojennym i dalece odbiegać od idyllicznego świata przedstawionego przez Elizę Orzeszkową.

Dodaj komentarz