Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Zrezygnował nawet z miłości kobiety, z którą mógł spędzić szczęśliwe życie, ponieważ nie wyobrażał sobie swojego szczęścia kosztem ludzi, którzy ciągle potrzebowali jego pomocy. Tomasz Judym świadomie więc i z rozmysłem skazał się na samotność w imię wyższych ideałów. 

Na powyższych przykładach widać, że samotność ma wiele oblicz. Nieraz wynika z natury człowieka, innym razem jest świadomym wyborem idealisty. Wszędzie jednak widać, że samotność nie ma nic wspólnego z tym, ilu ludzi akurat mamy wokół siebie, gdyż największy tłum nie da nam nic, jeśli nie znajdzie się w nim przynajmniej jedna osoba, która zdoła nas wysłuchać i pomóc nam, kiedy będziemy tego potrzebowali. 

Dodaj komentarz