Czy Skawiński z Latarnika był patriotą? Wymień przykłady potwierdzające tezę

Autor: Grzegorz Paczkowski

Patriotą nazywamy człowieka bardzo intensywnie kochającego swoją ojczyznę i podporządkowującego swoje życie jej dobru. Wiele przykładów postaw patriotycznych zostało opisanych w literaturze. Jednym z najpiękniejszych jest ten pochodzący z noweli Henryka Sienkiewicza, pt. Latarnik. 

Józef Skawiński, główny bohater noweli autorstwa Henryka Sienkiewicza, pt. Latarnik, był nie tylko patriotą, lecz także – można powiedzieć – przykładem tego, jaki patriota powinien w ogóle być. Jego życie przypadło na trudny dla Polski okres – zabory. Skawiński jako młody człowiek był już jednak na tyle przepełniony miłością do ojczyzny, że zdecydował się zaryzykować własne zdrowie i życie dla niej – wziął udział w powstaniu listopadowym. Po jego klęsce musiał uciekać z kraju, lecz poza jego granicami również walczył o jego wolność. 

Skawiński nawet pozostając przez wiele dziesiątek lat poza Polską, cały czas myślami był blisko niej. Wszędzie, gdzie znajdował tymczasowe miejsce pobytu, starał się być na bieżąco z informacjami płynącymi z Europy, ponieważ od europejskiej sytuacji politycznej zależały również losy jego ukochanej ojczyzny. Kiedy nie mógł już zrobić nic innego, chciał przynajmniej wiedzieć o wszystkim, czego Polska doświadcza. 

Kolejnym argumentem za tym, że Skawiński był patriotą jest jego ogromna czułość na sprawy polskie, na polski język i wszelkie przejawy polskiej kultury. Dużą kwotą wsparł Towarzystwo Polskie w Nowym Jorku, kiedy tylko dowiedział się o jego powstaniu. Przez wiele lat nie miał kontaktu z językiem ojczystym, dlatego też tęsknota za Polską wydawała się w nim krzepnąć, lecz wszystko zmieniło otrzymanie egzemplarza Pana Tadeusza w czasie pobytu w latarni. Polska upomniała się o niego przy pomocy dzieła najwybitniejszego wieszcza narodowego, co wywołało w Skawińskim zrozumiały wstrząs. Był on tak wielki, że przezeń Skawiński zaniedbał swoje obowiązki latarnika i doprowadził do rozbicia się łodzi. Kiedy opuszczał Aspinwall, w ręku trzymał egzemplarz Pana Tadeusza jak największy skarb. 

Skawiński niewątpliwie był patriotą, choć większość życia z konieczności spędzić mu przyszło z dala od ukochanego kraju. Mimo to nigdy nie zatracił w sobie ogromnej miłości do wszystkiego, co polskie. Jego los jest dosyć tragiczny, ponieważ był w stanie oddać życie za swój kraj i prawdopodobnie nie doczekał odzyskania przez niego niepodległości. 

Dodaj komentarz