Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Mimo to jednak wywiązywał się z przysięgi, którą złożył w związku z wykonywanym zawodem. Nie uważał się za bohatera, nie chciał zasłużyć na zaszczyty i wdzięczność. Uważał po prostu, że jego obowiązkiem w takiej sytuacji jest próbowanie wyszarpania dżumie jak największej ilości istnień. Bardzo podobnymi przesłankami kierował się Marek Edelman w czasie swojej pracy w getcie warszawskim. Obaj próbowali zdążyć przed Panem Bogiem. 

Życie jest bardzo kruchym darem, o którego kruchości przekonujemy się dopiero, kiedy narazimy się na jego nadszarpnięcie lub utratę. Na co dzień jesteśmy do życia przyzwyczajeni, wygodnie nam w nim i nie dopuszczamy do głowy, że w każdej chwili możemy je stracić. W dosadny sposób uświadamia nam to literatura, dzięki której możemy poznać losy ludzi żyjących w przeszłości w warunkach dalekich od komfortowych, dzięki czemu możemy docenić proste rzeczy, jak obecność bliskiej osoby, codzienny posiłek, dach nad głową. 

Dodaj komentarz