Literatura to prawdziwa skarbnica wiedzy o człowieku. Napisz rozprawkę, w której rozważysz czy literatura wzbogaciła twoją wiedzę o ludzkiej naturze i pomogła lepiej zrozumieć innych. Odwołaj się do Pana Tadeusza i innego utworu literackiego.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Jak więc widać na przykładach powyższych książek – poematu oraz powieści – nie kłamie stwierdzenie, że literatura to prawdziwa skarbnica wiedzy o człowieku. Można wręcz powiedzieć, że bycie taką skarbnicą, swoistym repozytorium wiedzy o wewnętrznym, duchowym życiu człowieka, jest jednym z głównych zadań literatury, którą – kiedy je spełnia – można z pełną odpowiedzialnością nazwać dobrą. Warto czytać książki, ponieważ dzięki nim możemy dowiedzieć się wielu rzeczy nie tylko o ludziach dookoła nas, lecz także (a może przede wszystkim) o sobie samych, a przecież to chyba najistotniejsza wiedza, jaką w ogóle można posiąść. Mam nadzieję, że przytoczone przeze mnie argumenty w wystarczający sposób potwierdzają tezę zawartą we wstępie niniejszej pracy. 

Dodaj komentarz