Mit o Demeter i Korze – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
  1. Demeter jest boginią płodności i urodzaju, posiada córkę Korę, nazywaną również Persefoną;
  2. Persefona bawi się pod okiem nimf na łące;
  3. Zauroczony Hades wyczarowuje pięknego narcyza u stóp Persefony;
  4. Persefona zrywa kwiat, mimo zakazów matki;
  5. Ziemia rozstępuje się i czarny rydwan porywa Persefonę do krainy umarłych;
  6. Załamana Demeter porzuca swoje obowiązki i w przebraniu staruszki zaczyna podróżować po świecie żywych w celu odnalezienia ukochanej córki;
  7. Na ziemię spadają straszliwe katastrofy przyrodnicze;
  8. Zeus zaniepokojony stanem ziemi, odnajduje Demeter oraz zawiera układ z Hadesem;
  9. Na świecie zapanowuje równowaga przyrodnicza wynikająca z przemieszczania się Persefony pomiędzy światem żywych i umarłych;

Dodaj komentarz