Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Autor: Grzegorz Paczkowski

Jak więc widać, tęsknota za ojczyzną jest jednym z głównych wątków Pana Tadeusza. Jest to tęsknota na bardzo wielu płaszczyznach: tęsknota za krajem dzieciństwa, czyli wolną Rzeczpospolitą (chociaż Mickiewicz urodził się kilka lat po ostatnim zaborze), za ludźmi, którzy zamieszkują polskie ziemię, ponieważ w dużej większości są to ludzie dobrzy, szlachetni i kochający ojczyznę, a także za przyrodą – za drzewami, rzekami, polami, litewskim niebem i całym krajobrazem polskim. Tęsknota za ojczyzną, można powiedzieć, nie jest jedynie wątkiem pojawiającym się w Panu Tadeuszu, ale jest jej integralną częścią, a nawet jedną z najważniejszych inspiracji. Dowodem na to jest Epilog, w którym Adam Mickiewicz porzucają narrację odnoszącą się do bohaterów z Soplicowa, pisze wprost o swoim życiu na emigracji we Francji i o tym, że nie jest to życie szczęśliwe właśnie ze względu na nostalgię. 

Dodaj komentarz