Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Sprawowanie władzy to wielka odpowiedzialność i ciężka służba społeczna. Od wielu wieków jednak, kojarzona jest ona głównie z posiadaniem przywilejów, bogactwem i możliwością górowania nad innymi. Z tego też wynikają problemy: konflikty, wojny, bankructwa państw, itp. Nie ma chyba dobrego sposobu na selekcjonowanie ludzi, którzy pragną sprawować władzę. Literatura stara się nas dodatkowo przestrzegać przed tym, byśmy nie powierzali jej pochopnie, tylko na podstawie pierwszego dobrego wrażenia, ponieważ nawet ci, którzy zdobędą początkowo nasze zaufanie, później mogą okazać się go niegodni.

Dodaj komentarz