Relacje między światem realnym a fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literatura w bardzo piękny sposób potrafi ukazać różnego rodzaju przenikania się świata realistycznego, który widzimy i odczuwamy każdego dnia, ze światem metafizycznym, fantastycznym, niematerialnym, którego istnienie czasem jedynie przeczuwamy w sposób instynktowny.

Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sprawowanie władzy to wielka odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy powierza nam się opiekę nad jednym człowiekiem, czy nad całym państwem. Niestety od setek lat doświadczamy pewnego odwrócenia wartości – władza kojarzy się głównie z przywilejami, bezkarnością i z arogancją, zamiast z pokorą i służbą.

Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdego dnia, oglądając różnego rodzaju serwisy informacyjne, można odnieść wrażenie, że władza, jakkolwiek pojmowana, jest zjawiskiem głęboko deprawującym ludzką psychikę. Człowiek, który zostaje obdarzony zbyt szerokimi uprawnieniami, często nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności, która się z nimi wiąże. Nie wspominając już o sytuacjach, w których takie uprawnienia zostają powierzone człowiekowi nieodpowiedzialnemu – to prosta droga do tragedii.

Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W historii ludzkości niestety nadal zdarzają się momenty, w których w jakimś państwie do władzy dochodzi człowiek o chorobliwej impulsywności, agresji czy potrzebie kontroli. Taki człowiek w myśl wydumanych ideałów potrafi doprowadzić do wielu nieszczęść – zniewolić naród a nawet doprowadzić do wojny.

Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwestia ponoszenia konsekwencji za własne czyny od setek lat zajmuje najwybitniejsze umysły literackie nie tylko Europy, lecz także całego świata. Problem ten był istotnym elementem wszystkich ksiąg sakralnych, które dzisiaj stanowią podstawę największych religii na świecie. Kara za złe uczynki jest fundamentalnym warunkiem utrzymania porządku społecznego, dlatego też tak istotną rzeczą jest sprawiedliwy oraz niezawisły wymiar sprawiedliwości w każdym kraju.

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, ponosimy pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Większość ludzi stara się unikać sytuacji, które mogłyby narazić ich na drastyczne konsekwencje społeczne, prawne czy ekonomiczne. Pomaga im w tym kompas moralny, który w swoje serce powinien mieć wbudowany każdy dorosły człowiek.

Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literatura to piękna dziedzina, ponieważ ograniczona jest jedynie ludzką wyobraźnią. Dlatego istnieją całe dziedziny, które wręcz opierają swoje istnienie na łączeniu rzeczywistości z fikcją. Nie chodzi tutaj tylko o literaturę stricte fantasy albo science-fiction.

Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wbrew powszechnym opiniom, kobiety nie są i nigdy nie były pomijane w literaturze. Najwybitniejsze dzieła światowej klasy podkreślały rolę kobiet jako niekiedy dużo istotniejszą od roli mężczyzn. Wizerunek Lady Makbet albo Antygony do dziś służy za przykład wybitnych osobowości, które mogą być wzorem lub antywzorem dla kolejnych pokoleń.

Makbet – motywy literackie

Makbet to jeden z najsłynniejszych dramatów wszech czasów. Stworzył go angielski mistrz teatru, William Szekspir, opierając się w części na prawdziwych zdarzeniach. Do dziś utwór ten pozostaje niedoścignionym studium mrocznej strony ludzkiej duszy i psychiki, a także zgubnego wpływu chciwości i dążenia do władzy. Oto najważniejsze motywy literackie, jakie zawiera w sobie to legendarne dzieło. 

x