Makbet – motywy literackie

Makbet to jeden z najsłynniejszych dramatów wszech czasów. Stworzył go angielski mistrz teatru, William Szekspir, opierając się w części na prawdziwych zdarzeniach. Do dziś utwór ten pozostaje niedoścignionym studium mrocznej strony ludzkiej duszy i psychiki, a także zgubnego wpływu chciwości i dążenia do władzy. Oto najważniejsze motywy literackie, jakie zawiera w sobie to legendarne dzieło. 

Charakterystyka porównawcza Makbeta i lady Makbet

Makbet oraz jego żona stanowią jedno z najsłynniejszych i najbardziej mrocznych małżeństw w historii literatury. Połączyła ich nie tylko miłość, ale też żądza władzy, zdolność do okrucieństwa, a wreszcie tajemnica wspólnie popełnianych zbrodni. Wciąż aktualne są dociekania, które z nich było prawdziwym motorem całej tragedii, a które tylko ofiarą drugiego. A może mroczne instynkty wyzwolili w sobie nawzajem?

Makbet – bohaterowie

Głów­nym i ty­tu­ło­wym bo­ha­te­rem dra­ma­tu Szek­spi­ra jest Makbet. Do­wo­dzi woj­skiem w woj­nie szkoc­ko-nor­we­skiej. Jest wa­sa­lem i ku­zy­nem kró­la Dun­ka­na. Miesz­ka na zam­ku w In­ver­ness. Jego żona to bez­względ­na Lady Mak­bet. Mak­bet to postać dynamiczna, któ­ra zmie­nia się pod wpły­wem wy­da­rzeń, przed­sta­wio­nych w dra­ma­cie.