Odprawa posłów greckich – przesłanie i interpretacja

Autor: Marcin Puzio

Pierwsze wystawienie sztuki miało miejsce w Jazdowie dla Jana Zamoyskiego, mecenasa poety, podczas jego uroczystości zaślubin z Krystyną Radziwiłłówną. Co ważne, obecni podczas wystawienia dramatu byli także Stefan Batory z żoną, o czym informuje także podtytuł sztuki („podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową jej Mością”). Aktorami podczas tego wydarzenia byli młodzi arystokraci związani z Zamoyskim.

Odprawa posłów greckich to paralela Rzeczpospolitej, która stała wtedy u progu kolejnej wojny z Rosją. W styczniu miał zebrać się sejm, którego celem było ustalenie wysokości podatku, który miał pokryć koszty ataku. Kochanowski w utworze zwrócił uwagę na moralną odpowiedzialność władcy oraz konieczność kierowania się dobrem całego narodu. Poprzez historię upadającej Troi przez samolubność Parysa, stara się pokazać, że król musi na pierwszym miejscu stawiać dobro narodu, a nie własny interes. Zmieniają jednak zdanie pod wpływem słów Ikeatona, który poparł Parysa. Według niego oddanie Heleny byłoby pokazaniem słabości Troi oraz niosło ryzyko kolejnych żądań ze strony Hellady. Antenor nie ma możliwości po raz kolejny zabrać głosu. Dochodzi do głosowania, gdzie widać wyraźną przewagę po stronie Parysa. Priam podejmuje decyzję zgodną z wolą doradców. 

Dodaj komentarz