Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wszystkie te wady doprowadzają do sytuacji, w której Polacy nie są w stanie zjednoczyć się, by stawić czoła prawdziwemu wrogowi – zaborcom. W wyniku przedłużających się zaborów naród rozdrabnia się coraz bardziej, a im bardziej jest rozdrobniony, tym mniejsza jest szansa na ponowne zjednoczenie. Z perspektywy czasu wiemy, że mimo tych problemów, udało się nam odzyskać niepodległość i suwerenność, jednak wiemy również, że nie osiągnęliśmy tego wyłącznie własnymi siłami. 

Czytając polskich twórców opisujących charakter Polaków sprzed wieluset lat, można dojść do bardzo gorzkiej konstatacji, że w tej kwestii niewiele się w nas zmieniło. Używamy coraz bardziej skomplikowanych technologii, jednak pod spodem wciąż bywamy nieufni, zadufani w sobie i niezdolni do pracy na rzecz zbiorowości. 

Dodaj komentarz