Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wiele już napisano o patriotyzmie. Dziś słowo to jest na tyle często wymieniane w najróżniejszych kontekstach, że jego realne znaczenie powoli się zaciera. Dlatego warto sięgać do literatury, by przypomnieć sobie, jaką rolę odgrywały tradycje patriotyczne w czasach naszych przodków. 

Dodaj komentarz