Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Grudziński nie opisuje swojego pobytu w Jercewie jako metafizycznej metafory przyszłego zbawienia narodu. Jego opis jest realistyczny i przez to dużo bardziej wstrząsający. Obozy syberyjskie robią z człowieka zwierzę. Aparat opresji jest tak silny, że łagry wydają się wyłączone z czasu i przestrzeni, a ich strażnicy to zwyrodnialcy, którzy absolutnie za nic mają ludzką godność. Więźniowie pracują ponad siły w skrajnie ekstremalnych warunkach. Są głodzeni i trzymani w niekomfortowych warunkach. Nieraz muszą uciekać się do przestępstw albo samookaleczenia, by uniknąć pracy, utraty zdrowia, śmierci, lub by zyskać dodatkową rację żywności.

W Jercewie i innych łagrach radzieckich mnóstwo było Polaków, jednak aparat państwowy działał na tak szeroką skalę, że trudno byłoby w tym przypadku mówić o wyłącznie polskim cierpieniu. Świadectwo Grudzińskiego nie jest więc symbolem cierpienia narodu, lecz cierpienia pojedynczego człowieka pozbawionego człowieczeństwa. 

Dodaj komentarz