Chłopi – rola pracy w życiu mieszkańców Lipiec

Jest wiele przysłów dotyczących roli pracy w życiu człowieka. Ze wszystkich jednak jasno wynika, że jest ona czymś dla człowieka niezbędnym. Nie tylko ze względu na korzyści materialne, jakie z niej płyną, lecz przede wszystkim na to, że wysiłek uczy człowieka pokory i szacunku wobec świata i drugiego człowieka.