Malarze – interpretacja i morał

Bajka „Malarze” została napisana przez Ignacego Krasickiego w XVIII wieku. Wtedy to popularne było malarstwo portretowe, szczególnie u osób których status społeczny był wysoki, podobnie jak posiadany przez nich majątek. Dlatego mogli oni pozwolić sobie na zlecenie portretu by uwiecznić swoją podobiznę na wiele lat. 

Szczur i kot – interpretacja i morał

Bajka „Szczur i kot” autorstwa Ignacego Krasickiego to utwór pochodzący z pierwszego tomu „Bajki i przypowieści” i ma wydźwięk satyryczny. Autor jest znany ze swojego poczucia humoru w utworach które pisze, a stosuje taki zabieg po to by przedstawić różne sytuacje w sposób zrozumiały i przystępny dla szerszego grona czytelników. Utwór jednocześnie bawi i edukuje.

Ptaszki w klatce – interpretacja i morał

Bajka „Ptaszki w klatce” pojawiła się w wydanym w 1830 zbiorze „Bajki i przypowieści”. Moralizatorsko – dydaktyczna forma utworu powoduje, że staje się on uniwersalny w odbiorze. Będąc zarówno opisem stanu ducha społeczeństwa w XVIII wieku w sposób dosłowny, a także w odniesieniu do sytuacji panujących w kraju na przestrzeni lat, jak również w odniesieniu do indywidualnych przeżyć jednostki.

Lew pokorny – interpretacja i morał

Ignacy Krasicki nazywany „Księciem Bajek Polskich” napisał ponad sto utworów wierszowanych poruszających wiele istotnych tematów w panujących, wówczas w XVIII, w społeczeństwie. Bajki te są aktualne do dziś, dlatego służą jako przykład teoretyczny w szkołach, przybliżając treścią aspekty moralności natury ludzkiej. W utworze „Lew pokorny” autor porusza temat władzy i związanych z nią działań, które mogą być różnie interpretowane wśród ludzi.

Świat zepsuty – interpretacja

Ignacy Krasicki, biskup i poeta, jest znany jako jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Polsce. Zapamiętano go z tworzenia poematów heroikomicznych, satyr i bajek, to także autor pierwszej polskiej powieści, znanej pod tytułem “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Ignacy Krasicki – biografia

Igna­cy Kra­sic­ki przy­szedł na świat 3 lu­te­go 1735 roku w Du­biec­ku w ro­dzi­nie zu­bo­ża­łej ma­gna­te­rii her­bu Ro­ga­la. Spo­krew­nio­ny był mię­dzy in­ny­mi z ro­dem Po­toc­kich i Sa­pie­hów. Jego oj­cem był Jan Kra­sic­ki, se­na­tor Rzecz­po­spo­li­tej, a mat­ką Anna Kra­sic­ka z domu Starzechow­ska.

Do króla – interpretacja i morał

Ignacy Krasicki to jeden z ważniejszych przedstawicieli krajowej literatury oświeceniowej. Ten pisarz i duchowny tworzył dzieła w różnorodnych gatunkach, napisał pierwszą polską powieść, liczne bajki i poematy. Słynne są też jego satyry, a jedną z nich jest utwór Do Króla, rozpoczynający cykl wydany w roku 1779.

Pijaństwo – interpretacja

Satyry Ignacego Krasickiego, jednego z najważniejszych polskich twórców tego gatunku, wyróżniają się dbałością o język i prostotą, a jednocześnie dosadną treścią. Skupiał się on głównie na wypunktowaniu i ośmieszeniu wad ówczesnej szlachty. Jedną z bardziej znanych satyr jest Pijaństwo, czyli prześmiewczy dialog dwóch szlachciców.

Hymn do miłości Ojczyzny – interpretacja

Hymn do miłości Ojczyzny to utwór o wyjątkowym znaczeniu w polskiej literaturze – przyjmuje się, że stanowił on początek nurtu liryki patriotycznej. Utwór wzorowany był na dziele Arystotelesa, a w trakcie rozbiorów został uznany hymnem narodowym. Legenda głosi, że utwór został zainspirowany przedśmiertną mową żołnierza, którego potrącił powóz.