Kowal – interpretacja

W jaki sposób Staff kreuje tytułowego Kowala?

Ukazuje go jako człowieka bardzo silnego, zarówno psychicznie jak i fizycznie, który jest zdeterminowany, świadomy własnej wartości i świadomy siły jaką posiada. Bez wątpienia Staff nawiązuje postacią kowala do filozofii Nietzschego. Wykreował go w taki sposób aby nawiązywał do człowieka nietzscheańskiego, czyli nadczłowieka. Jest to człowiek, który jest mocny, potężny i silny, jest absolutnie wyjątkową jednostką. Filozofia Nietzschego to filozofia czynu, która odrzuca słabość i niedoskonałość, dlatego kowal jako silny, potężny człowiek, w razie gdyby jego serce chciało być wątłe i słabe jest gotów je zniszczyć.

Leopold Staff w wierszu pt: “Kowal” wyraźnie chce dać do zrozumienia, że odrzuca dekadentyzm. Wiersz pt: “Kowal” bywa nazywany młodopolską “Odą do młodości“, autor chce aby społeczeństwo obudziło się z marazmu, aby nastał czas ludzi silnych, zdecydowanych, którzy samodzielnie, swoją ciężką pracą ale i świadomością swojej siły zarówno zewnętrznej ale przede wszystkim wewnętrznej wydobędą ludzkość z zapaści. Staff wierzy, tak jak Nietzsche, na którego filozofii się wzoruje, że może nastać nowa epoka, jeśli tylko ludzkość obudzi się do działania. Leopold Staff tym wierszem ma nadzieję na zmotywowanie swoich czytelników i na prostym przykładzie kowala, który z pozoru jest tylko zwykłym rzemieślnikiem pokazuje, że każdy jeśli tylko będzie pracował nad sobą ma szansę pokonać swoje słabości i dążyć do doskonałości.

1 komentarz do “Kowal – interpretacja”

Dodaj komentarz

x