Odys – interpretacja

Utwór „Odys” Leopolda Staffa zrodził się z fascynacji bohaterem eposu „Odyseja”. Dzieło Homera opowiada o pełnym przygód powrocie Odyseusza do Itaki. To właśnie podróż mitycznego wędrowca zainspirowała Staffa do napisania wiersza, podnoszącego na duchu zagubione jednostki. Poeta często w swoich utworach odnosi się do myśli starożytnej, dzieląc się z odbiorcą unikalną mądrością życiową. 

Odys – analiza wiersza i środki stylistyczne

„Odys” jako utwór będący nośnikiem życiowej mądrości, jest napisany w drugiej osobie liczby pojedynczej. Wiersz jest przykładem liryki zwrotu do adresata, przez co tworzy osobiste i intymne połączenie z odbiorcą. Podmiot liryczny, można utożsamić z mędrcem posiadającym prastarą wiedzę o świecie.

W utworze został zastosowany język potoczny, tworząc złudzenie rozmowy z przyjacielem. W wierszu Staffa obecne są również archaizmy („wszędy”), które podkreślają, że wszystkie generacje borykają się z tymi samymi bolączkami i zadają te same pytania. Obecna są również homonimy, czyli wyrażenia które zmieniają swoje znaczenie zależnie od kontekstu.

Środki stylistyczne zastosowane w wierszu Staffa podkreślają jego ponadczasowość i chęć trafienia do każdego odbiorcy. Osoba mówiąca w wierszu zdaje się obejmować adresata swoim ramieniem i wskazywać mu drogę. Jest wiecznym drogowskazem i ciepłą przystanią. Utwór występuje w formie stroficznej. Składa się z trzech, czterowersowych strof. Rymy występujące w wierszu są krzyżowe, oznacza to, że nie wszystkie wersy się rymują. Zastosowano rymy żeńskie przeplatane, czyli takie w których powtarza się ostatnia samogłoska, z ostatnią sylabą wersu. Można uznać że cały wiersz jest wielką metaforą traktującą o naturze życia i śmierci. 

Odys – interpretacja wiersza

W wierszu „Odys” podmiot liryczny zwraca się ze słowami otuchy dla Odyseusza i każdego człowieka. Nawołuje do nieobwiniania się o błędy, gdyż nie jest winą wędrowca, że droga jest kręta. Nie jego jest także zasługą, że jest łatwa i prosta. Zmienne koleje losu, potrafią zmylić każdego, nawet mądrego i przebiegłego króla Odysa.

Dodaj komentarz