Charlie i fabryka czekolady – główne wątki

Autor: Grzegorz Paczkowski

Charlie i fabryka czekolady Roalda Dahla to piękna powieść, w której można odnaleźć zarówno fantastyczny świat dziecięcej wyobraźni, jak i naprawdę praktyczne nauki życiowe, którymi można kierować się we wszystkich czasach. Powieść ta ma wiele wątków, które wspólnie składają się na piękny obraz świata niełatwego, choć takiego, w którym szlachetne wartości wciąż spotykają się z nagrodą. 

Wątek Charliego Bucketa

Charlie Bucket jest głównym bohaterem powieści. To młody chłopiec, który pochodzi z bardzo ubogiej rodziny, mieszka z rodzicami i dziadkami w niewielkiej chatce i czekoladę, którą kocha, otrzymuje wyłącznie raz do roku. Ciężkie warunki życia sprawiają, że chłopiec jest dojrzały, szlachetny oraz uczciwy. Z początku nie udaje mu się odnaleźć Złotego Talonu, który uprawniałby go do wejścia na teren fabryki czekolady, lecz odnajduje go w słodyczy kupionej za znalezione na ulicy pieniądze. W czasie wizyty Charlie jako jedyny zachowuje się w sposób godny, przez co nie dzieje mu się żadna krzywda. Właściciel fabryki widzi jego duchowe cnoty i przekazuje mu w nagrodę opiekę nad fabryką, nad którą sam nie może już sprawować pieczy. 

Wątek Willy’ego Wonki

Willy Wonka to legendarny założyciel i dyrektor najsłynniejszej na świecie fabryki czekolady. Wybrał swoją życiową drogę, kiedy w dzieciństwie nie mógł otrzymywać tyle ukochanej czekolady, ile chciał. Czyli wcale. Konsekwentnie dążył do celu, który w końcu udało mu się zrealizować. Cieszył się sławą wybitnego producenta czekolady, a oprócz tego człowieka inteligentnego, świetnego przedsiębiorcy, podróżnika, metafizyka i nawet kogoś zajmującego się magią. Wonka był postacią tajemniczą, jedna przy bliższym poznaniu okazywał się człowiekiem ciepłym, troskliwym, przepełnionym dobrej i serdecznością. Dostrzega w Charliem siebie samego sprzed lat i decyduje się przekazać mu pieczę nad całą fabryką – dziełem swojego życia. 

Wątek innych dzieci

Do fabryki czekolady zostają zaproszone również inne dzieci. Na tle spokojnego, nieśmiałego i pokornego Charliego widać ich wady, wynikające głównie ze zbyt pobłażliwego wychowania. Czwórka dzieci jest rozpuszczona, arogancka, nie zna granic i pragnie zaspokajać wszystkie swoje potrzeby natychmiast. Dzieci te uważają, że wszystko im się należy, ponieważ otrzymywały wszystko na tacy od swoich rodziców i na nic nie musiały zapracować same. Nie szanują własności innych ludzi, nie słuchają ostrzeżeń, nie przestrzegają regulaminów. Każde z nich zostaje ukarane przez własny egoizm, pychę i folgowanie swoim żądzom. Ten wątek jest wyjątkowo dydaktyczny i uczy, do czego może doprowadzić złe wychowanie, które tak naprawdę jest źródłem wielu nieszczęść dla wychowywanych w ten sposób dzieci. 

Wątek rodziny Charliego

Państwo Bucket to skromni i bardzo ubodzy ludzie. W ich domu mieszka aż siedmioro ludzi, ponieważ oprócz rodziców i jest tam jeszcze czworo dziadków. Sytuacja Bucketów pokazuje jednak, że nie pieniądze są najważniejsze tylko miłość i pomoc drugiego człowieka. Bucketowie są szczęśliwi, chociaż oczywiście jest im bardzo ciężko. Dzięki temu właśnie Charlie już w młodym wieku staje siębardzo porządnym człowiekiem o solidnej postawie moralnej. 

Dodaj komentarz