Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi jako powieść science-fiction

Autor: Grzegorz Paczkowski

Powieść pt. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi autorstwa Rafała Kosika wpisuje się w nurt literatury science fiction. To gatunek, w którym autorzy za główny budulec fabularny swoich dzieł przyjmują refleksję nad przyszłością świata i ludzkości, a także próbują sobie wyobrazić jaki kształt będzie miała technologia przyszłości i jaki będzie miała wpływ na nasze życie. 

W historii Felixa, Neta i Niki bardzo dużo odnaleźć możemy wątków oraz motywów wywiedzionych wprost z literatury science fiction. W życiu dwóch głównych bohaterów – Felixa oraz Neta – różnego rodzaju technologie odgrywają rolę pierwszoplanową ze względu na zawód ich ojców. Pan Polon jest konstruktorem, a pan Bielecki informatykiem, pracują zresztą wspólnie. Pasję do różnego rodzaju wynalazków odziedziczyli ich synowie, którzy nie tylko bardzo szybko nauczyli się obsługi wynalazków swoich ojców, lecz także w wieku trzynastu lat potrafili modyfikować je tak, by służyły ich własnym celom. Dobrym przykładem takiego zachowania jest Manfred – program komputerowy wymyślony przez pana Bieleckiego do pomocy ludziom, a zmodyfikowany przez Neta tak, by podpowiadał mu na sprawdzianie z geografii. 

Najważniejszym jednak elementem wskazującym na to, że utwór jest dziełem z nurtu science fiction jest motyw Gangu Niewidzialnych Ludzi i jego dowódcy Mortena. Morten jest tak naprawdę zbuntowanym programem sztuczne inteligencji, który zyskał ludzką świadomość i postanowił wykorzystać ją nie dla dobra ludzkości, lecz na jej niekorzyść. Jest to dla nas wszystkich przestroga, że postęp technologiczny i cywilizacyjny zawsze powinien postępować wraz z intelektualną refleksją nad jego ewentualnymi konsekwencjami. Idąc bowiem do przodu na ślepo, możemy stworzyć coś, co przyniesie nam zupełnie odwrotne do przewidywanych skutki. 

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi to powieść młodzieżowa, w którą bardzo zgrabnie wpleciono tematykę i motywy pochodzące z science fiction. W ten sposób autor nie tylko ubogacił świat przedstawiony utwory, lecz także – kto wie – być może zachęcił niejednego czytelnika do własnych poszukiwań i odkryć naukowych. Talenty głównych bohaterów nie były doceniane przez ich nauczycieli w szkole, która nie była przygotowana na edukację tak zdolnych ludzi, co pokazuje, że warto swoje pasje rozwijać na własną rękę. 

Dodaj komentarz