Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Z esejów tych wyłania się bardzo smutny obraz, w którym system totalitarny przyciąga ludzi słabych, zakompleksionych, pretensjonalnych i posiadających w duszy głębokie zadry, które chcą uleczyć sprawując władzę nad innymi. Systemy totalitarne rekrutowały swoich popleczników wśród ludzi łatwowiernych, do których należą artyści przez swoją wyjątkową wrażliwość. System jednak ograniczał wolność wypowiedzi artystycznej i dyskryminował wszystko, co nie było zgodne z oficjalnym stanowiskiem partii. 

Orwell pisząc swoją powieść w roku 1948 zaskakująco trafnie przewidział to, co systemy totalitarne zrobią z niektórymi państwami Europy i świata. Większości z nich udało się otrząsnąć z komunistycznego chaosu, jednak w innych ustrój ten panuje do dzisiaj. Ustrój, który uprzedmiatawia jednostkę i odbiera jej to, co jest w niej najcenniejsze i najbardziej wartościowe – jej indywidualność. 

Dodaj komentarz