Opisz grupy społeczne w Roku 1984

Autor: Grzegorz Paczkowski

Społeczeństwo przedstawione w Roku 1984  to społeczeństwo, które w ramach systemu totalitarnego uległo bardzo ścisłemu podziałowi, według funkcji pełnionych w państwie. Od tych, którzy pozostając w zasadzie niewidocznymi władali całą Oceanią, do najmniej istotnych obywateli, którzy mogli nawet nie być poddawani propagandzie, bo ich sprzeciw i tak nic by nie znaczył. 

Partia Wewnętrzna

To ścisła czołówka systemu politycznego. Ludzie ci stanowią jedynie 2-3% społeczeństwa, jednak to właśnie w ich rękach leży cała władza państwowa. To oni odpowiadają za kształt ustroju, za propagandę, za działania policji politycznej, inwigilację obywateli, itd. Zajmują najwyższe stanowiska w państwie. Przewodzą ministerstwom i mają dostęp do informacji, które nie docierają do przeciętnego zjadacza chleba. Rzadko pokazują się publicznie. Najczęściej żyją odseparowani od innych warstw społecznych. Cieszą się również większą swobodą i większymi przywilejami. Mogą np. wyłączać teleekran w swoim domu na kilka minut dziennie, czyli cieszyć się ułamkiem prywatności. Mają dostęp również do lepszego jedzenia, a ich warunki życiowe mają wyższy standard. Przedstawicielem Partii Wewnętrznej w powieści jest O’Brien – człowiek całkowicie oddany ideologii Wielkiego Brata. 

Partia Zewnętrzna

Ludzie należący do Partii Zewnętrznej stanowią kilkanaście procent całego społeczeństwa. Grupę tę można określić jako grupę niższych urzędników oraz wyrobników, którzy każdego dnia pracują na to, by państwo funkcjonowało jak należy. Są zindoktrynowani, poddawani propagandzie na każdym kroku swego życia. Nie mają prywatności, są śledzeni w dzień oraz w nocy. Podlegają ścisłej kontroli zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W ich życiu nie ma miejsca na odrębność, nieprawomyślność, wolność. Nie mają w zasadzie żadnych przywilejów, a ich prawa są w dużej mierze fikcyjne. Przedstawicielami tej grupy w powieści są Winston oraz Julia. 

Proletariat

Członków tej grupy nazywa się pogardliwie prolami. Są najniższą warstwą społeczeństwa Oceanii, mimo że stanowią ponad osiemdziesiąt procent tegoż. To ludzie, którzy są zupełnie wolni od propagandy, ale tylko dlatego że oficjalnie wyrzucono ich na margines. W oficjalnej propagandzie są określani niemal jak zwierzęta i przypisuje się im takie same prawa. Są darzeni wielką pogardą i właściwie nikt się z nimi nie liczy. Są odseparowani od reszty warstw społecznych, a za swoją niezależność płacą okrutną biedą i nieludzkimi warunkami życia. Nie mają żadnych szans na awans społeczny, ponieważ są wrogami systemu z założenia samego systemu. 

Dodaj komentarz