Po­sta­wa czło­wie­ka wo­bec Boga. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Można przyjmować najróżniejsze postawy wobec Boga. Można w niego wierzyć, lub nie, a nawet gdy się wierzy, bywają momenty, w których buntujemy się przeciw ustalonemu przez niego porządkowi świata. Bardzo trudno jest osiągnąć stan bezgranicznego zaufania i bezwzględnej wiary wobec istoty, w którą jedynie się wierzy, której istnienia nigdy nie będzie się w stu procentach pewnym. Jednak, jak śpiewa wokalista popularnego zespołu: „Trudno nie wierzyć w nic”. Chociaż wiara nieraz potrafi przynieść nam znacznie więcej życiowych dylematów i wątpliwości, niż prostych i jasnych odpowiedzi na pytania, które nas w życiu dręczą. 

Dodaj komentarz

x